Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 9

 • Nytt fartyg ger 16 procent lägre miljöpåverkan

  Nu har KTH-forskare varit med och tagit fram ett fartyg vid namn CargoXpress. Miljöpåverkan från CargoXpress är i genomsnitt 12 procent lägre jämfört med godstransport med lastbil och jämfört med konventionella fartyg ger CargoXpress hela 16 procent lägre utsläpp.

 • Svensk konsumtion ger ökande utsläpp

  Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökar. Det visar en studie som KTH-forskare gjort tillsammans med SCB.

 • Connie koordinerar EU:s klimatfrågor

  Vägen till ett koldioxidsnålt samhälle går både via bättre utnyttjande av känd teknik och nya lösningar, menar EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard. Hon besökte KTH för att diskutera klimatfrågor i förra veckan.

 • Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

  För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning från KTH visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering. Det betyder dock tuffare styrmedel, till exempel strängare krav på återvinning, förbud mot förbränning av återvinningsbart avfall och viktbaserad avfallstaxa.

 • EU-miljoner till KTH-innovationer

  800 miljarder kronor. Så mycket pengar delar EU ut till europeiska företag under en sjuårsperiod. Vid det senaste pengaregnet är det inte mindre än fyra KTH-bolag som är med på listan över mottagare. Mest kapital får Gleechi, ett företag med rötterna i KTH-myllan som pysslar med VR-handskar.

 • European Institute of Innovation and Technology (EIT)

  KTH tillhör fem konsortier inom det prestigefyllda EU-finansierade initiativet European Institute of Innovation and Technology (EIT), som syftar till att stärka Europas konkurrenskraft och göra Europa till global ledare av innovationer inom strategiskt utvalda områden.

 • EU-finansiering

  KTH är en aktiv deltagare i projekt som finansieras av EU:s olika program för forskning och innovation. EU-medel utgör därmed en ganska stor del av KTH:s externa forskningsfinansiering. Ansökan om EU-medel sker i hård konkurrens då EU ställer höga krav på hur dessa skall fördelas och användas på bästa sätt för att medföra störst nytta för samhället. Därmed krävs det mycket kunskap kring hur man söker, förvaltar och administrerar EU-projekt.

 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees

  The Joint Master Degree action (EMJMD) is an opportunity for KTH to seek funding for joint Master's programmes leading to a joint or double degree. EMJMD is one of the actions within the EU programme Erasmus+ and seeks to support the delivery of joint Master's programmes by offering scholarships to students worldwide for their participation in these programmes.

 • Rutin och stöd vid EU-ansökan till samverkansprojekt (RIA, IA, CSA)

  På denna sida hittar du information om vad du som forskare vid KTH ska tänka på om du planerar att delta i en ansökan inom Horisont Europa som partner eller som koordinator. Utlysningar publiceras på EU kommissionens portal för Funding & Tenders.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08