Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin och stöd vid EU-ansökan till samverkansprojekt (RIA, IA, CSA)

Att ansöka om stöd till ett EU samverkansprojekt behöver inte vara svårt. Följ KTH:s stöd och riktlinjer nedan för att få koll på alltifrån budget till hur du fyller i ansökan.

Vill du som forskare vid KTH få information om vad du ska tänka på vid en ansökan om att delta som partner eller som koordinator inom Horisont Europas projekt? Alla utlysningar publiceras på EU kommissionens portal för Funding & Tenders.

Part i en EU-ansökan

Budget

Informera alltid din prefekt och förankra budgeten samt eventuellt behov av samfinansiering. Följ även övriga interna rutiner på skolan.

Kontakta alltid din lokala ekonom på skolan för att få hjälp med budget, och använd KTH:s Horizon Europe mall.

EU-ekonomer samt ekonomifunktioner

 • ABE, e-post: eu-ekonomi@abe.kth.se 
 • CBH, e-post: redovisning@cbh.kth.se 
 • EECS, e-post: eu-support@eecs.kth.se 
 • ITM, e-post: eu@itm.kth.se 
 • SCI, e-post: finance-eu@sci.kth.se 

Signering och avtal

Det krävs oftast inga formella underskrifter vid ansökan till EU och därför inget formellt behov av att informera RSO när KTH är partner i en ansökan. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med någon specifik fråga.

Ibland vill koordinatorn av projektet att konsortiet signerar ett formellt åtagande innan ansökan skickas in till exempel ett Letter of Intent (LoI), Non Disclosure Agreement (NDA) eller Letter of Committment (LoC). Om du behöver en signatur kontakta avtalskoordinatorn på din skola som tar ärendet vidare till RSO för eventuell granskning av jurist samt signatur av behörig firmatecknare.

Funktionsadresser till avtalskoordinatorer 

 • ABE, e-post: avtalssamordning@abe.kth.se 
 • CBH, e-post: avtal@cbh.kth.se 
 • EECS, e-post: avtal@eecs.kth.se 
 • ITM, e-post: avtal@itm.kth.se 
 • SCI, e-post: avtal@sci.kth.se

Ansök genom EU-portalen

PIC-nummer

Ange KTH:s PIC-nummer till koordinatorn som lägger in alla partner i ansökningsverktyget i EU-portalen. PIC-numret hämtar alla formella uppgifter om KTH, som officiellt namn, adress och status.

KTH:s PIC-nummer är 999990946.

Main contact person

”Main contact person” för ansökan i portalen är du själv som Principal Investigator (P.I.) för KTH. Om du ombeds att lägga till en administrativ kontakt, tala med din EU-ekonom / administratör eller den som assisterar dig med ansökan från skolan. RSO kontakt anges endast då KTH är koordinator efter samråd med RSO.

Skapa ett användarkonto

För att kunna komplettera data i ansökningsformuläret på webben måste du vara registrerad användare i EU:s Funding&Tenders Portal.  Klicka på knappen ”Register” och följ anvisningar. Därefter kan du logga in, klicka på ”My Proposals” i vänstra menyn, hitta namnet på ansökan och klicka ”Actions-Edit draft”. Du förflyttas automatiskt till ansökningsverktyget.

Fyll i ansökan

Ansökan består av Part A och Part B. Part A kompletteras elektroniskt i systemet. Klicka på knappen ”Edit forms” enligt bild nedan.

Skärmdump av onlinesystemet där den som skriver en EU-ansökan kan redigera uppgifter

Här ska varje partner komplettera ett antal olika formulär:

 • Kontaktdata – institution och forskare som deltar.
 • Frågor om KTH:s roll i projektet.
 • Relevanta publikationer och övriga projekt vid KTH.
 • Frågor om gender.

Gender Equality Plan

KTH har en Gender Equality Plan – An Equal KTH - Plan for Gender Mainstreaming of KTH  det vill säga du svarar “YES” på den frågan i formuläret. 

Planerar du att koordinera en EU-ansökan?

Boka ett möte med en forskningsrådgivare  i god tid.

Följande stöd erbjuds efter samråd med RSO:

 • Vägledning och rådgivning med projektplanen (part B)