Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Horisont Europa – stort utbud av finansieringsmöjligheter

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation under perioden 2021 till 2027. Det omfattar ett stort utbud av finansieringsmöjligheter för forsknings- och innovationsaktiviteter genom utlysningar inom Horisont Europas olika arbetsprogram.

Ikoner för Horisont Europa, tre gula cirklar samt tre blå cirklar

Den första programguiden  publicerades i juni 2021 med översiktlig information och detaljerad vägledning för hur du fyller i en ansökan för projekt inom Horisont Europa. Alla arbetsprogram, avtal och mallar finns publicerade via EU Funding & Tenders portal .

Du kan också läsa mer om Horisont Europa på EU-kommissionens sidor .

Vill du veta mer om aktuella utlysningar, kontakta oss  på Research Support Office. 

Strategi för deltagande i Horisont Europa

Rektor har beslutat om en strategi som anger övergripande mål, principer och ett antal insatser som ska genomföras för att stärka verksamheten och uppnå KTH:s ambitioner i Horisont Europa.

Strategi för deltagande i Horisont Europa

Horisont 2020

KTH var mycket framgångsrik i det föregående ramprogrammet Horisont 2020 (2014-2021). KTH deltog i totalt 345 projekt och erhöll cirka 178,5 miljoner euro. Läs mer om KTH:s deltagande i Horisont Europa.

  KTH Horizon 2020 participation (pdf 781 kB) .