Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Programstöd FHV: Framtidens företagshälsovård - ett forskningsprogram för ständig förbättring, lärande och utvärdering

    Projektet innebär samverkan mellan KTH, KI och IVL för att bygga långsiktig forskning om företagshälsovård. De forskare som ingår i forskningsprogrammet bedriver forskning som är kopplad mot företagshälsovård, och de är ansvariga för och aktiva inom de nystartade utbildningarna vid KTH och KI för företagshälsovårdspersonal. Resultat från tidigare studier pekar på att en stor del av dagens företagshälsovård är inriktad på hälsokontroller, rehabilitering och arbetsförmågebedömningar, dvs på en individnivå. Lite av arbetet fokuserar organisationsnivån, och kunderna ser ofta inte företagshälsovården som en aktör på organisationsnivån. Företagshälsovårdens tjänsteutbud varierar dock mellan olika enheter och beror bl a på organisationsform och kundernas efterfrågebehov. Vidare finns få forskningsbaserade studier på effekter av företagshälsovård.

  • Företagshälsovård

    Alla anställda har möjlighet att vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor, både genom telefonrådgivning och besök.

  • Hälsoundersökningar

    Om du är anställd på KTH så har du med vissa intervaller möjlighet att genomföra en hälsoundersökning BAS. Åldersrelaterade hälsoundersökningar erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09