Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 10

 • 1 Övergripande information: Marie Curie inom FP7 - People

  Projekten och bidragen inom MSCA hanteras av REA – Research Executive Agency. Marie Curie projekt inom FP7 särskiljer sig från andra FP7-projekt på flera sätt. Den största skillnaden är att schablonbelopp används när budgeten fastställs, och när kostnader ersätts. En annan väsentlig skillnad är att indirekta kostnader endast ersätts med 10 procent. Nedan beskrivs fem olika Activities inom People (1-5) där varje aktivitet innehåller en eller flera Actions (a-c):

 • 4 Finansiell rapportering

  Det här avsnittet innehåller information om finansiell rapportering inom MSCA

 • 6 Dokumentation

  Det här avsnittet innehåller information om dokumentation inom MSCA-projekt.

 • 2 Övergripande information: H2020 Marie Curie

  Projekten och bidragen inom MSCA hanteras av REA – Research Executive Agency. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) under H2020-pelaren Excellent Science särskiljer sig från andra H2020-projekt på flera sätt. Den största skillnaden är att budgeten, och även kostnader, fastställs respektive ersätts utifrån schablonbelopp (Unit costs) istället för faktiska kostnader. Även ersättning för indirekta kostnader ersätts med schablonbelopp och inte procentpåslag, vilket tidigare var fallet under FP7. Nedan beskrivs fem olika Activities inom People (1-5) där varje aktivitet innehåller en eller flera Actions (a-c):

 • Katastrofrobot tar hjälp från tv-spelsvärlden

  I ett stort europeiskt forskningprojekt har svenska forskare från KTH varit med och utvecklat ett nytt sätt att styra robotar som används av brandmän, poliser och militär vid katastrofer som bränder, jordbävningar och krig. Forskarna har lånat sättet att styra robotarna från tv-spel som Far Cry och Call of Duty.

 • 3 Administration

  Det här avsnittet innehåller information om olika aspekter kring löpande administration av MSCA-projekt.

 • 5 Tidrapportering

  Det här avsnittet innehåller information om tidrapportering inom MSCA-projekt.

 • 1. EU ramprogram för forskningsfinansiering

  EU-medel är en viktig finansieringskälla för forskningsprojekt på KTH. De flesta av KTH:s EU-projekt finansieras via EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det aktuella ramprogrammet, som pågår sedan 2014, är Horisont 2020. Mer information om EU-finansiering, ramprogram, deras struktur och innehåll finns under länkarna och rubrikerna nedan.

 • 2. Ansökan, budget och avtal

 • Rutin och stöd vid EU-ansökan till samverkansprojekt (RIA, IA, CSA)

  Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08