Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

    Joakim Lilliesköld utses till programledare för Framtidens utbildning, med Anna Jerbrant och Gunnar Tibert som vice programledare. Utöver en kort bakgrund, beskriver ärendet programledningens huvudsakliga uppgifter, organisatoriska tillhörighet samt vilka som bör ingå i styrgrupperna. Beslutet fattades i november 2022 av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson efter föredragning av avdelningschef Fredrik Oldsjö.

  • ”Vi ska komplettera varandra” GA om Framtidens utbildning och CBH:s projekt

    KTH:s utbildningar ska vara relevanta även i framtiden – det är vad programmet Framtidens utbildning går ut på. – Att saker fungerar bra i dag betyder inte att de fungerar bra om tio eller tjugo år. Det säger CBH-skolans grundutbildningsansvarig (GA) Mats Nilsson.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08