Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 10

 • 1 Övergripande information: Marie Curie inom FP7 - People

  Projekten och bidragen inom MSCA hanteras av REA – Research Executive Agency. Marie Curie projekt inom FP7 särskiljer sig från andra FP7-projekt på flera sätt. Den största skillnaden är att schablonbelopp används när budgeten fastställs, och när kostnader ersätts. En annan väsentlig skillnad är att indirekta kostnader endast ersätts med 10 procent. Nedan beskrivs fem olika Activities inom People (1-5) där varje aktivitet innehåller en eller flera Actions (a-c):

 • EU-miljoner till KTH-innovationer

  800 miljarder kronor. Så mycket pengar delar EU ut till europeiska företag under en sjuårsperiod. Vid det senaste pengaregnet är det inte mindre än fyra KTH-bolag som är med på listan över mottagare. Mest kapital får Gleechi, ett företag med rötterna i KTH-myllan som pysslar med VR-handskar.

 • 1. EU ramprogram för forskningsfinansiering

  EU-medel är en viktig finansieringskälla för forskningsprojekt på KTH. De flesta av KTH:s EU-projekt finansieras via EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det aktuella ramprogrammet, som pågår sedan 2014, är Horisont 2020. Mer information om EU-finansiering, ramprogram, deras struktur och innehåll finns under länkarna och rubrikerna nedan.

 • 4 Tidrapportering

  Det här avsnittet innehåller information om tidrapportering inom MSCA-projekt.

 • 2. Ansökan, budget och avtal

 • 2 Administration

  Det här avsnittet innehåller information om olika aspekter kring löpande administration av MSCA-projekt.

 • 5 Dokumentation

  Det här avsnittet innehåller information om dokumentation inom MSCA-projekt.

 • 3 Finansiell rapportering

  Det här avsnittet innehåller information om finansiell rapportering inom MSCA

 • 1 Övergripande information

  Projekten och bidragen inom MSCA hanteras av REA – Research Executive Agency. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) under Horizon Europe (HEU) och H2020-pelaren Excellent Science särskiljer sig från andra HEU/H2020-projekt på flera sätt. Den största skillnaden är att budgeten, och även kostnader, fastställs respektive ersätts utifrån schablonbelopp (Unit costs) istället för faktiska kostnader. Även ersättning för indirekta kostnader ersätts med schablonbelopp och inte procentpåslag, vilket tidigare var fallet under FP7. Det finns ett antal olika projekttyper (Actions) inom MSCA:

 • Rutin och stöd vid EU-ansökan till samverkansprojekt (RIA, IA, CSA)

  Att ansöka om stöd till ett EU samverkansprojekt behöver inte vara svårt. Följ KTH:s stöd och riktlinjer nedan för att få koll på alltifrån budget till hur du fyller i ansökan.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09