Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

    Det är viktigt att rapportera tillbud, risker och arbetsskador (händelser) till KTH. Med din hjälp kan vi förhindra framtida olyckor. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09