Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • InfraSweden2030 erbjuder informations- och nätverksträffar inför den senaste utlysning

    Vill du veta mer om InfraSweden2030:s senaste utlysning på 20 miljoner kr inom innovationer för transportinfrastruktur? I december arrangerar InfraSweden2030 informations- och nätverksmöten för utlysningen. Passa på att hitta samarbetspartners att bilda konsortium med.

  • Strategiska Innovationsprogram (SIP)

    Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08