Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • EU-finansiering

    KTH är en aktiv deltagare i projekt som finansieras av EU:s olika program för forskning och innovation. EU-medel utgör därmed en ganska stor del av KTH:s externa forskningsfinansiering. Ansökan om EU-medel sker i hård konkurrens då EU ställer höga krav på hur dessa skall fördelas och användas på bästa sätt för att medföra störst nytta för samhället. Därmed krävs det mycket kunskap kring hur man söker, förvaltar och administrerar EU-projekt.

  • Marie Skłodowska-Curie actions

    Programmet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) har finansieringsanslag för såväl doktorander som mer erfarna forskare. Målet är att uppmuntra internationell, interdisciplinär och tvärsektoriell mobilitet och utbyte. MSCA gör det möjligt för universitet, forskningscentrum och företag att ta emot utländska forskare och forma strategiska partnerskap med ledande institutioner över hela världen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08