Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Marie Skłodowska-Curie actions

Marie Sklodowska-Curie är en del av EU:s Horisont Europa-program och erbjuder finansiering för fri forskning och internationell mobilitet över hela världen.

Foto: EU

Vill du rekrytera framstående internationella forskare till ditt team på KTH?

Delta i KTH MSCA-PF for Sustainability Initiative! Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) erbjuder finansiering för att rekrytera postdoc-forskare till ditt team på KTH för att bedriva forskning inom valfritt vetenskapligt område i upp till två år. EU:s deadline är 11 september 2024.

Läs mer och få stöd med din ansökan här!

Programmet skapar möjligheter till både enskilda projekt, forskarskolor, utstationering av forskare och personal som arbetar med innovation, utveckling av regionala och nationella samarbeten, samt spridning av forskning. Projekten ska leda till innovationer för relevanta aktörer med fri tillgång till vetenskapliga resultat. Förutom forskning är träning och utbildning viktiga delar av Marie Curie.

MCSA har fem ingångar, alla med årliga utlysningar.

Lista över KTH:s beviljade projekt

Postdoctoral fellowships

Postdoctoral fellowships finansierar individuella forskningsprojekt i upp till tre år. För att vara behörig får du som sökande ha maximalt åtta års forskningserfarenhet från beviljandedatum för doktorsgrad. Dessutom får du inte ha bott eller arbetat i det land du vill förlägga projektet till i mer än 12 månader de senaste tre åren.

Om du vill förlägga projektet till en organisation i ett EU - eller till EU-associerat land , såsom Storbritannien , söker du ett European Fellowship (maximalt två år).

Vill du istället förlägga projektet till en organisation i en annan del av världen erbjuder Global Fellowship finansiering i upp till tre år, två år utanför Europa med en obligatorisk återvändandefas på ett år. För både European och Global Fellowships är det möjligt att lägga till ytterligare sex månader till så kallad non-academic placement.

​​​​​​​Postdoctoral Fellowships på EU:s webbplats ​​​​​​​

Doctoral networks

Doctoral networks är tvärvetenskapliga forskarskolor som kan pågå upp till fem år. Konsortiet ska bestå av minst tre organisationer i tre EU- eller associerade länder. Utöver dessa kan även organisationer i låg- eller medelinkomstländer få finansiering ​​​​​​​.

Doktoral networks är ett bra sätt att finansiera doktorander, genomföra och publicera forskning, arrangera events och underhålla nätverk. Konsortiet utformar ett övergripande forskningsprojekt, och inom ramen för det individuella projekt för internationella doktorander som erbjuds handledning, utbildning och forskningsinfrastruktur. Beroende på bland annat projektets karaktär och doktorandernas framtida karriärvägar väljer man antingen Standard DN, Joint Doctorates (DN-JD) eller Industrial Doctorates (DN-ID).

Doktoranderna uppmuntras även att ha praktik hos relevanta externa organisationer, men det är inget krav. Standard Doctoral Networks och Industrial Doctorates kan pågå fyra år, och EU finansierar upp till tre år doktorandtid. Joint Doctorates kan pågå fem år och finansiera upp till fyra år doktorandtid.

​​​​​​​Doctoral networks på EU:s webbplats ​​​​​​​

Staff exchange

Staff exchange involverar akademiska och icke-akademiska organisationer inklusive små och medelstora företag från hela världen. Som anställd doktorand, postdok, forskare, eller i övrigt arbetar med forskning och innovation på KTH har man möjlighet att vara utstationerad mellan en månad och ett år. Du som är med behöver även vara beredd på att ta emot motsvarande besök från andra partners i konsortiet. Ett projekt kan pågå i fyra år, och konsortiet måste minst omfatta tre organisationer, varav två i EU/Associerade länder.

Staff exchanges på EU:s webbplats ​​​​​​​

COFUND

Om man redan har, alternativt vill utveckla ett nytt regionalt, nationellt eller internationellt institutionellt samarbete som riktar sig mot doktorander eller postdoks erbjuder COFUND kompletterande finansiering i fem år. Detta innebär att KTH måste medfinansiera projektet. Konsortiet består av minst en huvudsökande organisation, med möjlighet att inkludera partners i EU/Associerade länder alternativt låg- och medelinkomstländer.

COFUND på EU:s webbplats ​​​​​​​

MCSA & Citizens

MCSA & Citizens ger forskare möjlighet att arrangera utställningar och evenemang. Under två dagar i slutet av september varje år ordnas vetenskapsfestivalen ForskarFredag för allmänheten, med fokus på ungdomar och deras familjer. Syftet är att skapa intresse för forskning. Man kan också söka medel för samarbeten med grundskolor och gymnasier kring naturvetenskap, teknik, konst och matematik. Skolor kan låna en forskare, ordna utställningar och tävlingar samt göra experiment eller studiebesök.

Kontakta Johanna Franson ​​​​​​​ eller Leila Zoubir ​​​​​​​om du är intresserad av att delta i ForskarFredag!

Researcher's Night på EU-kommissionens webbplats

Webbplats för ForskarFredag i Sverige