Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 5

 • Lönehöjning blir en fråga mellan dig och chefen

  Fackförbundet Saco-S och KTH är ense om att slopa systemet med traditionella löneförhandlingar. Däremot har man olika syn på den nya modellens risker.

 • Öppenhet – en självklarhet eller…?

  Öppenhet är ett ideal som ofta hyllas av både arbetsgivare och anställda. Medarbetare ska tryggt kunna kritisera, påtala brister och komma med förslag till förbättringar på sin arbetsplats. Statliga arbetsplatser förväntas vara föredömen. Men hur väl stämmer kartan med verkligheten?

 • ST Skyddsombud

  Skyddsombuden har en mycket stark ställning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

 • ST Arbetsplatsombud

  Arbetsplatsombudets roll är bland annat att vara förhandlingsmotpart i lokala frågor (där beslut fattas av närmsta chef), ge information till medlemmarna och att vara arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

 • Styrelsen

  Styrelsens uppgift är att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren. Tillsammans med medlemmarna arbetar styrelsen för förbättra arbetsmiljön och för ett ökat inflytande i arbetslivet.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09