Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Närmare en miljard kronor till forskning om hållbara städer

    Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.

  • Engagemang som formar framtidens stad

    Medborgarengagemang. Det är ett nyckelord i det tolvåriga innovations- programmet för framtidens städer Viable Cities. – Att de som bor i städerna är delaktiga i diskussionen om hur de vill bo, handla och förflytta sig är avgörande för utvecklingen av hållbara städer, säger Olga Kordas, programdirektör för programmet.

  • Strategiska Innovationsprogram (SIP)

    Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08