Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Forskartalanger tar plats på KTH

    KTH:s satsning på att rekrytera unga forskartalanger har slagit väl ut. Högt meriterade personer är nu på plats. Kemiforskaren Zeynep Cetecioglu Gurol ska hitta nya vägar för resursåtervinning.

  • ”En del blir inte bemötta på rätt sätt”

    KTH:s fakultet blir alltmer jämställd. Samtidigt finns det tecken som tyder på att alla talanger inte får samma chans.

  • Professor, lektor och biträdande lektor

    Här är processbeskrivning och handläggningsordning steg för steg för anställning av professorer, lektorer och biträdande lektorer. Det är instruktioner om vilka regler som ska tillämpas, och/eller vilken aktivitet som ska göras i systemet och vilken mallar som ska användas i respektive moment.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08