Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Lämna in handskriven text i Canvas

    Här finns information om två sätt som handskriven text kan digitaliseras, till exempel vid examination i sal eller vid en hemtentamen. I sal kan skanningsprocessen automatiseras om examinatorn väljer det och för hemtentamen ges instruktioner för hur du själv gör för att skanna den handskrivna texten.

  • Nyheter från E-lärande om den digitala lärmiljön VT 2023

    I årets första Lunch ’n’ Learn kommer vi bland annat berätta om lösningen för nedlåst examination i datorsal, ändring av kursrumsnamn i Canvas, nyheter i vårt stödmaterial på KTH:s intranät med mera!

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08