Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Resor och Transporter

    Resor och transporter till och från och inom KTH:s campusområden påverkar klimatet. KTH utvecklar tillsammans med berörda aktörer såsom våra fastighetsägare och Stockholm Stad metoder för att få till ett hållbart resande på och mellan våra campus. Syftet är att minska våra utsläpp och buller samt att få till klimateffektiva möten. Det ska vara lätt och samtidigt klimatsmart att transportera sig mellan våra campus. Nedan presenteras åtgärder som vidtagits för att nå våra hållbarhetsmål och klimatmål på området ”Resor och transporter”.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09