Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resor och Transporter

Resor och transporter till och från och inom KTH:s campusområden påverkar klimatet. KTH utvecklar tillsammans med berörda aktörer såsom våra fastighetsägare och Stockholm Stad metoder för att få till ett hållbart resande på och mellan våra campus. Syftet är att minska våra utsläpp och buller samt att få till klimateffektiva möten. Det ska vara lätt och samtidigt klimatsmart att transportera sig mellan våra campus. Nedan presenteras åtgärder som vidtagits för att nå våra hållbarhetsmål och klimatmål på området ”Resor och transporter”.

Cykling

cykelställ i en bur under tak

KTH har valt en modifierad version av standardutförandet av cykelförråden med montage av hålplåt över mittenpartiet för ökad säkerhet. Cykelförvaringen har sedumtak vilket är ett hållbart växtmaterial som släpper ifrån sig syre och absorberar koldioxid. Foto: Akademiska Hus

Att cykla är roligt och bra för hälsan, både den fysiska och mentala. KTH vill göra det lättare att välja mer hållbara transportmedel och därmed bidra positivt till hälsa och miljö. På campus finns många cykelställ och pollare där du kan parkera din cykel. För en säkrare cykelparkering har även cykelburar för din cykel iordningsställts. Tillträde till cykelförråden sköts av parkeringsbolaget Aimo Park ( läs mer om priser på Aimopark.se ). Medarbetaren abonnerar på en förvaringsplats på samma sätt som för en parkeringsplats. Avgiften täcker drift- och administrationskostnader. Länk till karta över var cykelburarna är placerade.

Tjänstecyklar

Det finns 10 stycken begagnade och renoverade cyklar för utlåning till KTH anställda. Cyklarna står utanför reception KTH-huset på Brinellvägen 8 och lånas via receptionen där även hjälm och nyckel finns att låna.

Cyklarna är omhändertagna då de övergivits, på campus eller i cykelförråd hos olika bostadsrättsföreningar.

Läs mer här: Låna en cykel

 Cykelpumpar

Akademiska hus har placerat ut cykelpumpar på KTH Campus, på adresserna:

  • Malvinas väg 6
  • Drottning Kristinas väg 25
  • Brinellvägen 23
  • Teknikringen 18
  • Vallhallavägen 79

Kollektivtrafik

KTH har goda förbindelser med kollektivtrafik och som anställd på KTH kan du köpa rabatterat pendlarkort direkt via KTH för mig . Årskortet köps via ett nettolöneavdrag varje månad. 

Laddare för elbilar

För att gynna elbilsanvändningen finns 75 st laddstationer som Akademiska hus har satt upp. På KTH Campus finns det 26 st laddstolpar, på Albanova 60 st och på campus KTH Kista 20 st laddstolpar. De kostar lite mer än en vanlig parkeringsplats att använda eftersom bilarna också laddas då de står på dessa platser.

Bilpool med vätgasbilar

För att minska utsläpp från bilar, kan KTH-anställda låna och köra en vätgasdriven elbil. På KTH Campus finns fem Toyota Mirai som kan användas via appen KINTO – både i tjänsten och privat. Arbetet påbörjades 2020 och vätgasbilarna var tillgängliga 2021. Mer information om vätgasbilar på intranätet

Klimateffektiva möten

Behov av att resa ska alltid utvärderas och i så stor utsträckning som möjligt ska resor ersättas av resefria alternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser. Faktorer du kan ta med i övervägandet om möten kan ske digitalt är åtgång av arbets- och/eller restid, mötets karaktär, intrång i fritid, lokal- och reskostnader samt miljöpåverkan. Läs mer om Digitala möten och föreläsningar  och Inkluderande hybridmöten  på KTH intranät.

Det finns ett flertal gratisverktyg tillgängliga för att klimatberäkna resor. Klimatberäkna resor på klimatsmartsemester.se  och se utsläpp för flyg direkt på interaktiv världskarta på flightemissionmap.org  (utvecklad av Björn von Sydow i samarbete med Jörgen Larsson på Chalmers och Anneli Kamb på KTH). Jämför energiförbrukning, CO2-utsläpp och miljöpåverkan från flyg, bilar och tåg på ecopassenger.org  (endast engelska).

Du kan planera din resa med tåg genom exempelvis sidan Trainline.com

CERO

KTH arbetar aktivt för att minska utsläpp från tjänsteresor. CERO är ett verktyg som innebär en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential. CERO är ett verktyg framtagen av KTH forskaren Markus Robért. Vidare finns en arbetsgrupp för minskade tjänsteresor med representanter från skolor och VS.

Med en koldioxidbudget visas konkret på hur mycket utsläppen kan och bör minskas. Med hjälp av en enkät har personalens resor till och från arbetet samt tjänsteresor analyserats. (Detta projekt har pågått kontinuerligt sedan 2017).
Mer information på: cero.nu

REMM

KTH är med i REMM - Resfria/digitala möten i myndigheter. REMM drivs sedan 2011 av Trafikverket som samordnar arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Myndigheter som har deltagit i REMM sedan starten har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 25 procent per anställd under en sexårsperiod. Detta gäller även för KTH som under perioden 2019-2021 har minskat sina utsläpp från tjänsteresor med 85%. Läs mer i vår rapport till Naturvårdsverket .

Länk för mer information: remm.se