Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Odlingslådor

Odlingslådorna är ett pågående projekt och utgör ett led i att bidra till biologisk mångfald, ett levande Campus och skapa engagemang.

Odlingslådorna i parken fulla av växter

Odlingslådor

På KTH Campus finns idag sexton odlingslådor som används både av personal för odling och för undervisning av studenter. Odlingslådorna är placerade i anslutning till två av KTH:s fyra bikupor. Grönsaker, bi-vänliga blommor och örter är exempel på vad som odlas i lådorna.

Det är inte tillåtet att använda bekämpningsmedel, kemikalier, konstgödsel eller annat som påverkar miljön negativt. Manuella trädgårdsredskap bör användas. Växtavfall från odlingslådorna finfördelas och läggs i lådan för trädgårdsavfall för att komposteras och bli jord som kan användas på nytt.

Studenter involveras när SEED, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, brukar fyra av odlingslådorna för utbildning och olika forskningsprojekt.

Träd återbruk 

KTH Sustainability Office har i samarbete med Akademiska Hus återbrukat träd som tagits ner på KTH Campus. En del av träden har förvandlats till sittplatser för Campusbesökare, varav några finns placerade i odlingslådornas närhet. Stammarna blir även ett hem för insekter och svampar. Grenar och mindre delar har tagits om hand för att bli insektsbon.

Odlingslådorna går att finna bakom KTH-huset Brinellvägen 8, där markområdet upplåtits av Akademiska Hus.

Vill du och dina kollegor ha en egen odlingslåda?  

Vid intresse kontakta oss på KTH Sustainability Office kth-miljo@kth.se

Nya lådor redo för odling