Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s bikupor

Sedan år 2016 finns det bikupor på KTH Campus. I dagsläget finns fyra stycken. Bina producerade 100 kg honung år 2021 och 120kg år 2022. Honungen används i restauranger och caféer på campus och som representationsgåvor.

KTH:s bisyssla

KTH:s bidrottningar

Vi bad er att döpa KTH:s bidrottningar och fick mer än vad vi hoppats på. Fler än 10 000 röster kom in och resultaten är kanske inte helt överraskande - namnen ligger i tiden. Låt oss presentera KTH:s bidrottningar:

Bee McBeeface och Beeyoncé

Bikuporna är ett projekt kopplat till KTH:s hållbarhets- och klimatmål och KTH:s Campusplan som syftar till att stärka ekologiska värden på campus. Honungsbin bidrar till pollinering och generar honung till KTH. 

bild på bikupor och blommor
Bild på bikupor och blommor

Visste du att?

Visste du att?

Våra honungsbin är livsnödvändiga och utför ett enastående arbete som pollinatörer. En tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin där en stor del är rödlistade, även honungsbina lider av problem kopplade till exempel till klimatförändringar och gifter.

Läs mer om bina och den biologiska mångfalden: Biologisk mångfald – en överlevnadsfråga - Naturskyddsföreningen