Till innehåll på sidan

KTH:s bikupor

Sedan år 2016 finns det bikupor på KTH Campus. I dagsläget finns fyra stycken. Bina producerade 90 kg honung år 2020. Honungen används i restauranger och caféer på campus och finns att köpa i KTH Entre.

Resultat: Namntävling

KTH:s nya bidrottningar

Vi bad er att döpa KTH:s bidrottningar och fick mer än vad vi hoppats på. Fler än 10 000 röster kom in och resultaten är kanske inte helt överraskande - namnen ligger i tiden. Låt oss presentera KTH:s bidrottningar:

Bee McBeeface och Beeyoncé

KTH:s bisyssla

Bikuporna är ett projekt kopplat till KTH:s hållbarhets- och klimatmål och KTH:s Campusplan som syftar till att stärka ekologiska värden på campus. Honungsbin bidrar till pollinering och generar honung till KTH. 

Visste du att?

Visste du att?

Våra honungsbin är livsnödvändigt och utför ett enastående arbete som pollinatörer. En tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin där en stor del är rödlistade, även honungsbina lider av problem kopplade till exempel till klimatförändringar och gifter.

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-11