Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avslutat regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter

Mellan september 2022 till och med mars 2023 har KTH haft ett särskilt regeringsuppdrag att vidta energibesparingsåtgärder för att minska elanvändningen.

Bakgrund

Bakgrunden till regeringsuppdraget är de ökade elpriserna. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhället. Läs regeringsbeslutet (regeringen.se)

Läs mer om det avslutade regeringsuppdraget och slutrapportering Energimyndighetens hemsida  samt om KTH:s arbete och genomförda åtgärder för minskad energianvändning nedan (Klicka på PDF-bilden).

Felanmälan

Felanmälan för AV-teknik, teknisk utrustning, värme, vatten och ventilation kan göras direkt i webbformuläret på KTH:s intranät

Varför behöver KTH minska sin energianvändning?

Genom att spara el dämpar vi elkostnaderna och avlastar elsystemet. Vi visar även solidaritet med våra grannländer – ju mer fosslfri el vi kan exportera, desto mindre gas behöver de använda. Aktiviteter för minskad energianvändning är viktigt för att i överensstämmelse med KTH:s hållbarhetspolicy och KTH:s hållbarhets- och klimatmål för hållbara byggnader säkra en god resurshushållning med energi. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv har den offentliga förvaltningen en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen.

Energibesparingsåtgärder på KTH

KTH:s arbete för en minskad energianvändning fortsätter även om regeringsuppdraget är avslutat. KTH:s forskare, infrastrukturansvariga samt representanter från fastighetsavdelning ingår i en grupp som arbetar tillsammans med våra fastighetsägare för att ta fram en gemensam energisparplan som innefattar såväl långsiktiga tekniska åtgärder som beteendeförändringar.

I Akademiska Hus Energiplan för 2022 (pdf 255 kB)  finns de åtgärder som planeras under 2022, som rör el, värme, och kyla. Akademiska Hus har även tagit fram en pdf med förslag på Energibesparande åtgärder i Akademiska Hus. (pdf 248 kB)  samt kommunikationsmaterial med tips för minskad energianvändning Bilder minskad energianvändning (pdf 548 kB)

Varje kWh räknas - minska din energianvändning