Till innehåll på sidan

Resevaneundersökning 2022

Samhället står inför tuffa klimatmål och detta berör våra dagliga resor. Tjänsteresor svarar för ett av de största bidragen till KTH:s klimatpåverkan. Som ett steg i att minska vår klimatpåverkan vill vi fråga dig om hur du reser till arbetsplatsen, om tjänsteresor, digitala möten och vilka möjligheter som finns till mer klimateffektiva resvanor.

2022 års resevaneundersökning är nu stängd

Årets enkät var en uppföljning på den kartläggning av KTH:s anställdas resvanor som genomfördes 2016 och 2019. Resultatet kommer att publiceras i början av 2023.

KTH ska arbeta för att minska utsläpp från tjänsteresor. CERO  är ett verktyg framtaget av KTH forskaren Markus Robért som innebär en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential. Med hjälp av en enkät har personalens resor till och från arbetet samt tjänsteresor analyserats.

Sista svarsdatum för att besvara enkäten var måndag den 19 dec 2022. Eventuella frågor eller synpunkter på enkäten skickas till Markus Robért, ansvarig för enkäten, på mrobert@kth.se .

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-07-07