Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Registrator

    Registratorskontoret arbetar bland annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

  • Informationshanteringsplan

    KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras. Den innehåller bland annat regler och anvisningar om bevarande, gallring, sekretess och andra uppgifter som behövs för en god informationshantering.

  • Klassificeringsstruktur

    Klassificeringsstrukturen är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08