Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Klassificeringsstruktur

    Klassificeringsstrukturen är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt.

  • KTH:s informationshanteringsplan

    Informationshanteringsplanen är en sammanställning av föreskrifter och beslut om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.

  • Registrator

    Registratorskontoret arbetar bland annat med diarieföring av verksamhetsstödets inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09