Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 6

 • Högre ambitioner för miljöarbetet

  KTH höjer sina ambitioner inom hållbar utveckling. Det gäller såväl smartare energianvändning som utbyggd källsortering och minskade utsläpp vid resor.

 • Nationell infrastrukturplan ger ökad miljöpåverkan

  Dagens transportplanering ligger i konflikt med transportpolitiska mål och leder till ökad miljöpåverkan. Därmed bidrar de inte till en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det är några av slutsatserna i en studie av KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman och som presenteras på en internationell konferens i Linköping imorgon, den 10 maj.

 • Färre tjänsteresor ett måste för miljön

  Vilket fotavtryck på miljön gör KTH:s resande? Pendlingen till och från jobbet har begränsad påverkan, men tjänsteresorna leder till stora utsläpp. För att nå hållbarhetsmålen krävs en omsvängning i synen på hur och varför vi reser.

 • Högt betyg för KTH:s miljöarbete

  Ett systematiskt arbete, utmärkt gott engagemang och många goda exempel som förtjänar att exponeras tydligare. KTH fick goda vitsord vid den externa miljörevision som nyligen genomförts.

 • Beyond Efficiency öppnar i Biblioteket

  I utställningen Beyond Efficiency undersöker en tvärvetenskaplig forskargrupp hur designen av våra saker och miljöer påverkar hur hållbara liv vi lever.

 • KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

  KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08