Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 7

 • Lärare graderas efter skicklighet

  På Mälardalens högskola har man infört en karriärstege speciellt för undervisande lärare. Den som efter prövning hamnar högt upp på stegen har bättre chans till högre lön. Men framför allt gynnas studenterna av systemet, menar Kjell Åke Brorsson, lektor vid högskolan.

 • Ny karriärväg populär hos unga

  Tenure track, KTH:s nya karriärsystem, är nu i gång. De 57 nya forskartjänster som hittills skapats inom systemet är eftertraktade och har haft ett tiotal sökande per tjänst i vissa fall.

 • Extra studiestöd samlas på ett ställe

  En öppen, lätt tillgänglig och välkomnande plats där studenter kan få extra hjälp med sina studier. Där resurser som språkverkstad, olika former av ämnesstöd och karriärstöd finns samlade på ett ställe. Så ser visionen ut för ett akademiskt resurscenter på KTH.

 • Karriärsystem får fokus på unga

  KTH ska rekrytera fler unga lovande forskare för att sedan odla deras excellens på plats. Ett erbjudande om en tydligare karriärväg ska göra det mer attraktivt för dem att börja vid KTH. Så ser en av grundbultarna ut i det nya karriärsystemet, Tenure Track, som börjar gälla om drygt ett halvår.

 • Äldre och yngre på samma nivå

  Att tänka nytt tillsammans. Det är målsättningen för ett internt utvecklingsprogram som startar på KTH i höst. Partners in learning, PIL, är en del av det karriärstöd som knyts till det nya karriärsystemet Tenure track.

 • Yngre får tydligare karriärväg på KTH

  Den osäkra tjänsten som forskarassistent försvinner från KTH. I stället etableras biträdande lektor som det första steget på vägen mot att bli professor. Så kommer KTH:s nya karriärsystem att se ut från och med nästa år, enligt ett nytt förslag.

 • Livs- och karriärprogram

  KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda anställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08