Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Nya hastighetsgränser följs ej

    För några år sedan skyltades ett urval av landets vägar om med de nya hastighetsgränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km per timme. KTH har på Trafikverkets uppdrag undersökt hur trafikanter agerar när nya hastighetsbegränsningar införs i tätorter. Slutredovisningen av resultatet som precis gjorts visar att effekten blir liten när hastighetsgränser förändras.

  • Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

    Det är viktigt att rapportera tillbud, risker och arbetsskador (händelser) till KTH. Med din hjälp kan vi förhindra framtida olyckor. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09