Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 59

 • Släpp barnen fria framför skärmen

  Barnens internetvanor sätts ofta i samband med problem som spelberoende, isolering och mobbning på sociala medier. - Lyft också fram fördelarna med internet i stället för att bara fokusera på riskerna, säger Jan Gulliksen, KTH-professor som ifrågasätter vuxenvärldens begränsningar av barnens skärmtid.

 • Lärare lär av varandra

  Hallå där, Sara Nyberg, pedagogisk utvecklare och ansvarig för en konferens för KTH:s lärare om undervisning och lärande, SoTL, 16:e mars. Hur känns det? – Det känns väldigt roligt att få vara med och arrangera. Antalet anmälda deltagare ökar för var dag som går.

 • Tre steg mot kreativ undervisning

  Hur kan utbildningarna på KTH utveckla studenternas skaparlust och innovativa förmågor? Anders Berglund för fram flera idéer i sin avhandling.

 • Lyssnar och lär av studenterna

  Lyssna på studenterna om du vill ha ärliga svar. Med den ansatsen har Malin Åberg Wennerholm, lärare på Arkitekturskolan, satt fart på jämställdhetsarbetet och infört nya examinationsformer. Nu belönas hon med KTH:s pedagogiska pris för sina insatser.

 • Nytänkande pedagogik i renoverat labb

  Nu flyttar byggteknik och design från Haninge till helrenoverade lokaler på Teknikringen. I flytten har de med sig en praktiskt inriktad pedagogik byggd kring avancerad användning av datorer och AV-teknik.

 • Studenter längtar efter mer frihet

  Friheten att välja undervisningsform står högt upp på studenternas önskelista. Framtidens utbildningar måste bli mer individanpassade, enligt studentkårens utbildningsansvarige.

 • Balanserad undervisning ger bäst resultat

  Ge inte upp när studenterna visar motstånd. Vill du förbättra din undervisning måste du vara lite modig. Det menar Maria Weurlander som doktorerat om samspelet mellan lärarnas undervisning och studenternas lärande.

 • Energisnålare liv på nätet i sikte

  Hur mycket energi går det egentligen åt för att spela upp en kattfilm på Facebook? Två lärare i medieteknik gick till studenternas vardag när de undervisade om hållbar utveckling. Nyligen fick deras pedagogiska insatser ett vetenskapligt pris.

 • Studenterna vill ta större plats

  Hur kan lärare bli bättre på att möta studenters behov? Pedagogiska utmaningar stod i centrum under en temadag om framtidens utbildningar på KTH.

 • Motiverade lärare når världsklass

  Undervisningens status behöver stärkas om KTH ska nå sina ambitioner om en utbildning i världsklass. Det anser Mireia Altimira som nyligen läst grundkursen i högskolepedagogik.

 • Lär dig matte med teater

  Nu provar KTH-lärare nya grepp. Med hjälp av ljus, ljud, skådespelare och konstnärer i KTH:s reaktorhall undervisar Dilian Gurov elever i matematik. Tanken är att provocera, utmana andra lärare att tänka i nya riktningar och få eleverna att uppleva lektionerna och minnas materialet bättre.

 • Pedagogisk utveckling får mer pengar

  Specialsatsningen på KTH:s pedagogiska utvecklare förlängs med ytterligare ett år. – Det känns både som en bekräftelse av det vi gjort hittills och som ett bevis på att man verkligen tar utveckling av pedagogik och undervisning på största allvar, säger Björn Kjellgren, pedagogisk utvecklare på ECE-skolan.

 • ”Aldrig mer vanliga föreläsningar”

  Fredrik Lundell har lämnat katedern och skrotat sina gamla föreläsningsmetoder. I stället triggar han i gång studenterna till att diskutera och delta aktivt i undervisningen. För detta har han belönats med utmärkelsen Årets lärare på KTH.

 • Dubbelt så bra med praktiska studier

  Det andra året som Tanja Nymark ledde introduktionskursen i astrofysik införde hon fler praktiska moment. Det gav genast resultat. Dubbelt så många studenter klarade labbuppgifterna jämfört med året innan.

 • KTH:s pedagogik lockar Kroatien

  Kombinationsutbildningen civilingenjör och lärare var i fokus när kroatiska utbildningsministern nyligen besökte KTH. Kroatien ser över sitt utbildningssystem och ville lära sig mer om den svenska modellen.

 • Datorspel som lyfter lärandet

  Varje dag lägger hundratusentals ungdomar ned många timmar på spel i datorn eller mobilen. Kursen "Design av mobilt lärande" drar fördel av detta och vänder sig till grundkolans lärare i teknik och naturorienterande ämnen. Syftet är att höja lärarnas kompetens om modern teknik och därmed ytterligare öka ungdomarnas teknikintresse.

 • Debatt: När närvaron sjunker

  Studenternas närvaro på föreläsningarna har minskat drastiskt, vilket drabbar både dem själva, kurskamrater och lärare. Extraarbete, attityder och kolliderande kurser kan vara en del av förklaringen. Det skriver läraren och forskaren Kristina Palm som föreslår flera åtgärder för att öka studenternas närvaro.

 • Smartare lösningar från unga studenter

  Studenter tänker i andra banor än medelålders forskare. Många lysande idéer tog form när it-studenter gav sig på att finna hållbara lösningar inom godstransporter och energiförbrukning.

 • Duo från KTH bygger ryskt elit-universitet

  – Äntligen! Så sammanfattar Kristina Edström och Mats Hanson från KTH möjligheten att få bygga upp ett universitet från grunden. Till hösten ska Skoltech i Moskva vara redo att ta emot masterstudenter, doktorander och forskare från hela världen.

 • Större framgång när studenter pluggar ihop

  Kamratundervisning är vägen till framgång för nybörjarstudenter. De kommer snabbare in i högskolans studieteknik, vilket motverkar avhoppen och ökar genomströmningen. Det visar erfarenheterna från flera skolor på KTH. Nyligen började även Kemi och Bioteknik att använda konceptet. De första utvärderingarna pekar mot en succé.

 • Han vill höja lärarnas status

  – Kanske ska en duktig lärare på KTH ha samma lön som en framgångsrik professor? Tor Ericson från ÅF, ett av Europas största teknikkonsultföretag, vill lyfta universitetslärarnas status. Deras insats för samhällsnyttan borde belönas mer, menar han.

 • Uthållig kämpe för ledarskapsfrågor

  Hallå där, Ann-Sofie Henriksson, chef vid högskolepedagogiska enheten som nominerats till priset som Årets ledarutvecklare av tidningen Chef. Hur känns det? – Fantastiskt! Bara det att någon tagit sig tid att nominera mig känns så roligt, alldeles oavsett hur det går vid prisutdelningen.

 • ”250 studenter gav spontan applåd”

  Läraren Hans Havtun har hittat balansen mellan struktur och engagemang. Lusten att undervisa är hans drivkraft. Inte så konstigt att han till slut belönades med priset som årets lärare på KTH.

 • "It-undervisning saknar pedagogisk grund"

  Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

 • Ovant med praktiska studier

  Grupparbeten, fältstudier och interaktivitet i undervisningen är främmande företeelser för många internationella studenter. Det kräver extra tydlighet av den som undervisar i det internationella klassrummet, konstaterar en grupp doktorander – i ett internationellt klassrum.

 • Fartfylld debatt gav pedagogisk framgång

  I stället för de sedvanliga uppsatserna fick Svante Mandells studenter debattera sitt ämne. Resultatet blev en succé.

 • Geologiprofessorn som går sin egen väg

  Bosse Olofsson är en strukturerad arbetsmyra och livfull inspiratör. Hans bästa undervisningsmetod är att visa världen utanför klassrummet. I går tog han för andra gången emot priset som Årets lärare.

 • Lärare på nätet – pedagogisk framgång

  Efter 15 år bakom katedern har Mamo Colarieti-Tosti börjat lägga upp sina föreläsningar på nätet. Tiden i klassrummet är alltför dyrbar för att användas till envägskommunikation. Nu kommer studenterna till lektionerna för att diskutera på djupet i stället.

 • Jan och Lars får årets pedagogiska pris

  Årets pedagogiska priser går till en fysikprofessor med starkt engagemang för pedagogiskt ledarskap och en matematiklärare som genomfört betydande förändringar inom matteundervisningen.

 • Med bergfast tilltro till studenterna

  Passion för ämnet, modet att våga göra fel och tilltro till studenterna. För årets lärare, Carl Henrik Ek, är undervisning ingen enmansföreställning. Det är samspelet mellan studenter och lärare som gör en kurs bra.

 • Promenader i parken gör susen

  Friare och djupare samtal. Det blev resultatet när Olle Bälter övergav seminarierummet och tog med sig studenterna ut på promenad runt KTH. Under våren har de diskuterat sig genom nationalstadsparken.

 • Ann-Sofie ska utveckla KTH:s pedagogik

  Hon är jurist i botten och har bland annat varit anställd som skattekonsult. Men större delen av sitt yrkesliv har Ann-Sofie Henriksson ägnat åt undervisning och utbildning. Och sitt första kursutvecklingsprojekt startade KTH:s nya chef för högskolepedagogiken redan som tonåring – i stallet.

 • Tips för samhällskopplad undervisning

  Vill du förbättra ditt samarbete med organisationer och företag inom undervisningen? Råd och dåd finns i en ny handbok som tagits fram i samarbete med KTH:s lärare.

 • Personlig pedagog gör susen

  Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning.

 • Bröt med traditionerna och blev årets lärare

  Han bröt tvärt med traditionerna. När Jesús Azpeitia Seron tog över kandidatexamen på Arkitektur lät han studenterna själva välja vilka byggnader de skulle rita. De tackade för valfriheten och presterade bättre än någonsin. Om några veckor tar Jesús emot priset som Årets lärare på KTH.

 • Promenadseger för gå-seminarier

  Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen, och ligger bakom sex procent av alla dödsfall. Detta blir extra relevant för oss i Sverige då en betydande del av Sveriges befolkning har stillasittande arbeten och livsstilar. En studie vid KTH visar att seminarier som utförs på gående fot både förbättrar studenternas välmående och utbildningens kvalitet.

 • Så ska krigsspelandet bli bättre

  Krigsspel har allt sedan början av 1800-talet använts av många länder för att utbilda försvarets militära personal. Anders Frank, som disputerar vid KTH i ämnet människa-datorinteraktion, har tittat närmare på de brister som krigsspel har som utbildningsverktyg.

 • Storsatsning på pedagogisk utveckling

  KTH drar igång en storsatsning på pedagogisk utveckling. I januari börjar de första av omkring 20 pedagogiska utvecklare att bygga och inspirera lärarlag på sina skolor.

 • Fokus på studenternas viktigaste fråga

  Studenter tycker att pedagogiken är den viktigaste utbildningsfrågan. Men undervisningskvaliteten på olika lärosäten varierar stort. Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer, vill lyfta statusen på läran om lärandet.

 • Debatt: Därför sjunker närvaron

  Föreläsningar uppfattas alltför ofta som slöseri med tid av den strategiskt nyttomaximerande studenten. Alternativa undervisningsformer, högre krav på studenternas prestationer och ett homogent kursutvärderingssystem skulle öka närvaron på lektionerna. Det menar studenten André Sikborn Erixon i ett svar på läraren Kristina Palms inlägg.

 • Fler praktiska moment för studenterna

  Att utbilda ingenjörer som har en helhetssyn på tekniken, är kommunikativa och kan samarbeta i team. Kort sagt, ingenjörer som är bättre förberedda för dagens yrkesliv. Det är målsättningen för den nya utbildningsmodell som nu införs på samtliga KTH:s program.

 • Internationellt pris till e-lärande

 • Pedagogiskt centrum kan bildas på KTH

  KTH kan få ett nytt pedagogiskt lärcentrum som en följd av en utvärdering av dagens pedagogiska verksamhet. Allt för att ge bättre samordning och ytterligare betona vikten av pedagogiken i undervisningen. Lärare som vidareutbildar sig kan komma att märka det i plånboken.

 • Eco-bil skapas med CDIO-modellen

  På Design- och produktprogrammet är CDIO-modellen väl beprövad. Här har den funnits med redan från start. Nu 7 år senare, pågår en översyn för att komma vidare och säkra CDIO-tråden genom hela utbildningen.

 • Kreativt lärande i efterlängtat hus

  KTH:s campus har fått en ny byggnad, ett undervisningshus med flexibla och moderna utbildningsmiljöer. Tack vare en omfattande förankringsprocess har studenter och lärare kunnat påverka lokalernas utformning.

 • Lekfull lärare som träffar rätt

  Kommunikation och lekfullhet är viktiga inslag när Karin Odelius undervisar. Nu har studentkåren utsett henne till Årets lärare.

 • Konsten att utbilda ingenjörer

  Arnold Pears är KTH:s första professor i ingenjörsämnets didaktik. Genom forskningen vill han utveckla ingenjörsutbildningen och förändra synen på yrket så att fler kan identifiera sig som framtidens ingenjörer.

 • Nyckeln är att ha roligt

  Lyssna på studenterna, ge dem fler möjligheter till feedback och släpp in humorn i undervisningen. Råden kommer från David Broman, som utsetts till Årets lärare på KTH.

 • Gammalt och nytt i egen blandning

  Årets lärare prövar gärna nya pedagogiska verktyg. Men satsar inte på någon total make-over av undervisningen utan kombinerar nya metoder med traditionella. En blandning som, tillsammans med Martin Viklunds helhjärtade engagemang, går hem hos studenterna.

 • ”Garantera studenterna bra mattelärare”

  Matteundervisningen har tagit flera steg framåt senaste året. Men fortfarande saknas några viktiga delar. Exempelvis en kvalitetssäkring av den pedagogiska kompetensen hos mattelärare i årkurs 1. Det menar fyra utbildningsansvariga på ITM-skolan.

 • Utmaning att nå fram till alla studenter

  Den största pedagogiska utmaningen är att nå ut till alla studenter. Inlärningsmönstren är många och dessutom har skillnaderna i studenternas bakgrund ökat de senaste åren. Det menar Stefan Hallström som fick KTH:s pedagogiska pris nyligen för sitt långvariga arbete med att stärka ingenjörsutbildningens kvalitet.

 • Friare examination inspirerar studenter

  Ny kunskap via poddar och broschyrer – istället för traditionella rapporter. Det blev resultatet när en grupp masterstudenter fick välja i vilken form de skulle redovisa sina projektarbeten.

 • Nya pedagogiska grepp i Södertälje

  Undervisningsmiljöer som inspirerar till nytänkande är en av ambitionerna med KTH:s nya campus i Södertälje. – Det känns spännande och lovar gott inför framtiden, säger läraren Alexander Engström, som testat de nya lärosalarna och verkstäderna.

 • Omvänt klassrum ger bättre tentaresultat

  Lärare som satsar på interaktivt lärande får stöd av högskolepedagogisk forskning. Nya undervisningsmetoder kan ge bättre resultat på tentorna, enligt utvärderingar vid KTH.

 • Chans att lösa lärares vardagsproblem

  Utbildningsgranskningen EAE är något utöver det vanliga. Samtliga 90 utbildningsprogram på KTH ska utvärderas i år – av både lärarna, studenterna och en internationell expertgrupp.

 • ”Risk för skönhetstävling”

  Var varsam med hur resultaten av självvärderingarna används. Och använd dem inte som bas för tilldelningen av medel. Då finns stor risk för skönmålning av den egna verksamheten. Den uppmaningen riktar Per Lundqvist, grundutbildningsansvarig på ITM-skolan, till dem som ska hantera utfallet av utbildningsgranskningen EAE.

 • Med känsla för studenters behov

  Han vill ständigt utveckla pedagogiken. Både för studenternas och sin egen skull. Studentkåren har utsett Ulf Carlsson till Årets lärare 2018.

 • Studentkåren: satsa mer på pedagogiken

  Satsa på anonyma examinationer och lägg större fokus på lärares pedagogiska meriter. Det vill Emma Ingo, kårordförande sedan i somras.

 • Validering av högskolepedagogisk utbildning

  KTHs mål är att alla lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning. För att stödja uppföljningen av detta mål erbjuder Institutionen för lärande manuell validering av äldre kursprestationer från KTHs högskolepedagogiska enhet samt av högskolepedagogiska kurser från andra lärosäten. Detta dokument beskriver rutinerna för validering.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09