Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 4

 • Klassificeringsstruktur

  Klassificeringsstrukturen är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt.

 • Arkivering och diarieföring

  Dokumenthantering handlar om att skapa en god hantering av verksamhetsinformation där dokument effektivt och systematiskt skapas, tas emot, används och bevaras eller gallras. Dokumenthanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KTH:s arbete.

 • Registrator på KTH

  Registratorskontoret på KTH arbetar bland annat med diarieföring av Verksamhetsstödets handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

 • Registrator

  Registratorskontoret arbetar bland annat med diarieföring av verksamhetsstödets inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09