Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 4

 • Rätt person på rätt plats

  Lärarna och forskarna på KTH ska få större inflytande över vilka som ska anställas på den egna avdelningen. Syftet är att se till att det blir rätt person på rätt plats.

 • Rekrytering på KTH

  KTH:s personal är vår största tillgång och förutsättningen för att KTH ska vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering av personal sker strategiskt och strukturerat samt enligt KTH:s rutiner och mallar.

 • Kontaktuppgifter för lärarrekrytering

  På denna webbsida finns kontaktpersoner vid rekrytering och anställning av lärare, antagning av docenter, befordran av lärare samt vid utnämning av vissa titlar. Gruppen Lärartillsättningar vid personalavdelningen, gemensamt verksamhetsstöd, handlägger dessa ärenden tillsammans med skolorna.

 • Amanuens

  Informationen på denna sida guidar dig genom rekryteringsprocessen av en Amanuens och underlättar och bidrar till att kvalitetssäkra och effektivisera processen. Kontakta alltid din skolas HR-avdelning för att starta upp processen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09