Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Rätt person på rätt plats

    Lärarna och forskarna på KTH ska få större inflytande över vilka som ska anställas på den egna avdelningen. Syftet är att se till att det blir rätt person på rätt plats.

  • Rekrytering på KTH

    KTH:s personal är vår största tillgång och förutsättningen för att KTH ska vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering av personal sker strategiskt och strukturerat samt enligt KTH:s rutiner och mallar

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08