Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 2

  • Rätt person på rätt plats

    Lärarna och forskarna på KTH ska få större inflytande över vilka som ska anställas på den egna avdelningen. Syftet är att se till att det blir rätt person på rätt plats.

  • Rekrytering på KTH

    När du ska påbörja en rekrytering kontakta HR på din skola för att gå igenom ditt behov. Alla rekryteringsärenden hanteras via KTH:s rekryteringssystem. På rekryteringssidorna finner du administrativt stöd till rekryteringsprocessen samt mallar för att starta upp processen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08