Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • KTH:s miljöledningssystem

    KTH:s miljöledningssystem är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. KTH:s verksamhet har ett miljöledningssystem enligt förordningen om miljöledning (2009:907) i statliga myndigheter. Miljöledningssystemet finns beskrivet på KTH:s intranät. Här finns information, hållbarhetsmålen, klimatmålen och tillhörande handlingsplan samt rapporter och styrande dokument för miljöledningsarbetet.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09