Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Bättre teknikstöd i alla lärosalar

    Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

  • Webbmöten

    Att mötas eller ha ett seminarie över webben kan vara både praktiskt och ha pedagogiska fördelar. Vill du genomföra ett webbmöte ur ett pedagogiskt syfte och som en del i ditt kursupplägg rekommenderas tjänsten Zoom.

  • Videokonferens

    På KTH finns mötesrum och salar med videokonferenssystem. Både anställda och studenter kan använda sig av Zoom för webbmöten.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08