Till innehåll på sidan

Möte med I-gruppen 23/3-11

Vi bjöd in oss till I-gruppens möte den 23/3 för att påtala att det blir problem med fullsatta kurser när bl.a. koordinatörerna för utbytesstudenterna gör antagningar i Ladok efter att urval gjorts för programstudenternas kursval.

Det vi kom fram till var att:

  • Antagningen fortsätter publicera på intranätet och skicka ut listor om fullsatta kurser dom får kännedom om
  • Antagningen publicerar på intranätet och skickar ut listor över kurser med platsbegränsning
  • I-gruppen visar listan över platsbegränsade kurser för sina sökande och vill dem anmäla sig till någon av dessa kurser måste det vara till koordinatorn tillhanda så att han/hon kan lägga in det i Ladok senast 31 maj för HT och 30 november för VT.
  • I-gruppen diskuterar huruvida det går att ändra rutinerna kring när Learning agreement läggs in i Ladok.
  • Antagningen kommer med ett skriftligt förslag på ändringar till I-gruppen