Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avgiftsskyldiga studenter

För de avgiftsskyldiga studenterna finns vissa undantag från studieavgifter för de som har pågående studier.

SFS 2010:543, Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor som utkom 27 maj 2010 säger så här:

"Undantag från avgiftsförordningen 15 § För anmälningsavgifter och studieavgifter gäller inte 7 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första
gången på utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011.

2. En student som ska betala studieavgift enligt 5 § får slutföra en kurs
eller ett utbildningsprogram utan att betala studieavgift, om kursen eller
utbildningsprogrammet har påbörjats före den 1 juli 2011. Om studierna inte har slutförts den 31 december 2018, ska avgift dock betalas för tid därefter.

3. En student som ska betala anmälningsavgift enligt 2 § eller studieavgift
enligt 5 § får antas till och slutföra en kurs utan att betala anmälningsavgift
eller studieavgift, om kursen påbörjas efter den 1 juni 2011 men ska avslutas senast den 31 augusti 2011."

Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Beslut övergångsregler för Master

Om kursen eller programmet påbörjats före 1 juli 2011 får studenten "efter individuell prövningg och i begränsad omfattning, enligt tidigare rutiner och praxis, läsa vissa kurser utöver ordinarie studieplan för programmet. Skolorna ska i dessa fall beakta det utbildningsuppdrag som överrenskommits med rektor i rektorskontrakten." - Rektorsbeslut UF-2011/0290

Rektorsbeslut 2011

Mer information som finns på KTH:s intranät

Antagningens sida om avgifter för blivande mastersstudenter

Införandet av avgifter på KTH

Information på engelska