Avgifter och betalning

Avgifter

Rektor har beslutat att följande avgifter ska gälla för utbildning på grund- och avancerad nivå för läsåret 2017/2018:

  • 260 000 kr per läsår (60 hp) - Program och kurser på avancerad nivå inom arkitektur

  • 200 000 kr per läsår (60 hp) - Masterprogrammet Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
  • 155 000 kr per läsår (60 hp) - Övriga program på avancerad nivå inom KTH

  • 205 000 kr per läsår (60 hp) - Program och kurser på grundnivå inom arkitektur

  • 122 000 kr per läsår (60 hp) - Övriga program och kurser på grundnivå

Studieavgiften ska vara samma för alla avgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning vid samma tillfälle.

Beslut om studieavgift för läsåret 2017/18 (pdf 805 kB)

Regeringen har beslutat att anmälningsavgiften ska vara 900 SEK. Betalhantering av anmälningsavgifterna integreras i anmälningsprocessen på www.universityadmissions.se och administreras helt av UHR.

Riktlinjer har tagits fram för hanteringen av studieavgifter. De berör bland annat betalning och studentens rättigheter och skyldigheter. Riktlinjerna kommer att revideras återkommande då nya frågeställningar uppkommer.

Riktlinjer avseende hantering av anmälnings- och studieavgift vid KTH (pdf 2,3 MB)

Betalning av studieavgiften

För programstudenter ska den första terminsavgiften vara betald senast den 31 maj för höstterminen och den 1 december för vårterminen. Kurser faktureras löpande efter avslutad antagning. Fakturan skickas ut via e-post.  För nya studenter skickas fakuran ut efter urval 2.  Betalning sker via MasterCard/Visa eller till KTH:s plusgiro. Utebliven betalning resulterar i att studenten förlorar sin utbildningsplats.

Migrationsverket handlägger inga visumansökningar innan de meddelats av KTH att betalning inkommit, detta rapporteras till Migrationsverket löpande via Ladok. Studenten bör dock påbörja visumansökan så snart antagningsbeskedet gått ut.

KTHs betalningssystem

Ekonomiavdelningen på KTH har utvecklat ett internetbaserat betalningssystem för att underlätta inbetalning av terminsavgiften.

Införandet av studieavgifter innebär att KTH måste ha kontroll över vilka som betalt och när. För detta har ett nytt betalningssystem skapats där man betalar med kreditkort som studenterna loggar in på via adressen https://pay.kth.se/
Antagna studenter som är avgiftsskyldiga får e-post från Ekonomiavdelningen inför varje termin. E-postadresserna som används är de som studenterna uppgivit i ansökan till www.universityadmissions.se
I e-postbrevet finns en pdf-bilaga med inbetalningsinformation; Invoice/OCR-nummer och ett nummer unikt för studenten - "customer number".
De som inte vill betala studieavgiften med kreditkort kan som tidigare göra internationell betalning via sin bank.

Betalningsfunktionen på pay.kth.se kan användas även för hyresinbetalningar för alla som har bostad genom KTH och kommer förenkla hanteringen av hyresinbetalningarna.
Hyresavierna skickas tills vidare som pappersbrev men med anvisningar för hur man kan betala via pay.kth.se.

Kontakt: Urban Sjöström, Ekonomiavdelningen

www.universityadmissions.se (engelska)

www.antagning.se (svenska)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-10-20