Till innehåll på sidan

Antagningsprocessen via antagning.se

Anmälan till KTH:s program på grundnivå sker via www.antagning.se.

Förberedelser inför anmälan

Rektor beslutar om vilka program som ska börja varje termin samt antal platser och överintag.

Antagningen förbereder antagningsomgången i KOPPS samt i antagningssystemet NyA så att programmen blir sökbara via antagning.se.

Anmälan och komplementering

Anmälan öppnar på antagning.se ungefär en månad innan sista anmälningsdag. Kompletteringar skickas till antagningen i Strömsund och skannas in i antagningssystemet i samband med anmälan. Akademiska meriter från ladok behöver inte skickas in om de inte är väldigt gamla. Även äldre gymnasiebetyg kan behöva skickas in.

När de sökande har anmält sig och behörighetsprövats skickas ett kontrollbesked där det framgår om de är behöriga och vad de har för meritvärde. Då ser även de sökande om de behöver skicka in några kompletterande meriter.

Det är viktigt att de sökande skickar alla meriter till VHS i Strömsund samtidigt som anmälan görs. Sista kompletteringsdag gäller endast pågående aktiviteter.Sista kompletteringsdag, för de betyg etc. som är utfärdade efter sista anmälningsdag, brukar vara runt 18 juli för hösten och runt första december för våren.

Efter sista anmälningsdag skickar Antagningen ut anmälningsstatistik till skolorna.

Sena sökande

De som missat ansökningstiden den 15 april kan anmäla sig som sen sökande i systemet på antagning.se till de program som kan ta emot fler sökande. Skolorna meddelar Antagningen vilka program som ska vara öppna respektive stängda för sena anmälningar. Detta kan man ändra under hela perioden men inte för ofta för då blir det svårt för sökande att hålla reda på vilka som går att söka.

Behöriga sena ansökningar läggs efter de i tid inkomna ansökningarna och rangordnas efter inkomstdatum. Besked skickas genom systemet efter de olika urvalen.

Urval

Det sker två urval med svarskrav däremellan. Efter urval 1 skickas listor med antagna och statstik till respektive skola.

Informationsavdelningen skickar ut Välkomstbroschyren till alla antagna. Därefter får alla skolor hämta restupplagor av broschyrerna för att använda i den fortsatta antagningen av reserver eller sent antagna.

Efter urval 2 förs urvalsresultatet över till Ladok. Antagningsstatistik samt listor med antagna och reserver skickas till respektive skola.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-10-20