Till innehåll på sidan

Canvas har fått nytt utseende

Publicerad 2019-03-27

Canvas (KTH:s lärplattform) har fått en uppdaterad design. Syftet är att förbättra användarupplevelsen, tydligare följa KTH:s grafiska profil samt bättre möta krav på tillgänglighet. Det som justerats är färgsättning och kontraster, ingen funktionalitet är förändrad.

Följande har gjorts:

  • En ny färgsättning som följer den nya designen av kth.se.
  • Justering av kontrasten mellan olika navigationselement så de uppfyller de krav på tillgänglighet (god kontrast) som KTH har satt upp.

År 2018 och då gjordes bland annat en översyn av färger, typsnitt och grafiska element. Den uppdaterade visuella identiteten tar ett samlat grepp om KTH:s kommunikationskanaler med syfte att skapa ett enhetligt uttryck som går igen i såväl digitalt som tryckbaserat material.