Till innehåll på sidan

Gamla versionen av URKUND i Canvas är nu avaktiverad

Publicerad 2018-12-05

Ny version av URKUND i Canvas. Läs mer om vad du som lärare behöver göra och känna till...

URKUND i Canvas har fått ett enklare gränssnitt som ska underlätta för användarna och ge KTH fortsatt support från leverantören. Uppgraderingen har nu fullföljts genom att den gamla versionen avaktiverats. I Canvas@KTH - URKUND  finns mer information om hur du använder den nya versionen samt hur du uppdaterar en kopierad uppgift från tidigare kursomgång. Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta it-support@kth.se .