Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Digicertus Exam, information för vårterminen 2023

Publicerad 2023-01-25

Lösningen för examination i datorsal med nedlåsning har fått namnet KTH Digicertus Exam. Beställningar av nedlåsning görs fortsatt via mail till IT-support men hanteras framöver av Utbildningsstöd (EDO). Varje tentaperiod under vårterminen 2023 har ett bestämt datum för när beställning av nedlåsning ska vara gjord.

Mer information

På intranätet finns information om KTH Digicertus Exam och vad olika roller behöver tänka på i genomförandet.

KTH Digicertus Exam är namnet på lösningen för examination i datorsal

Under läsåret 2021/2022 pågick ett projekt för att utveckla och införa en examinationsmiljö för nedlåst examination i datorsal. Resultatet av projektet är nu i förvaltning. Förvaltningsobjekt E-lärande har samordnande ansvar men lösningen levereras av flera delar av KTH. Lösningen innefattar följande:

  • Pedagogiskt stöd och handledning kring genomförande av examination i datorsal.
  • Samverkan kring administrativa rutiner kring examination i datorsal.
  • Hantering av nedlåsningsbeställningar.
  • Kontroll av datorsalar inför examination.
  • Konfiguration av Safe Exam Browser (SEB).
  • Automatisk uppstart och avstängning av SEB.
  • Teknisk support.

Nedlåsningsbeställning görs fortsatt till IT-support men hanteras av EDO

Nytt för 2023 är att beställningar av nedlåsning hanteras av avdelningen för Utbildningsstöd (EDO). Detta börjar gälla inför tentaperiod 3. Beställningar ska fortfarande skickas till it-support@kth.se , så för dig som beställer nedlåsning blir det alltså ingen skillnad bortsett från att det är en annan person som svarar på dina beställningsärenden. 

Sista datum för att beställa nedlåsning inför varje tentaperiod

Under vårterminen 2023 inför vi en sista dag för när nedlåsning senast ska vara beställd inför respektive tentaperiod. Detta görs för att bättre kunna planera bemanningen. 

Period våren 2023  Sista dag för beställning
Tentaperiod 3, 10-17 mars 6 mars
Omtentaperiod 2, 11-14 april 3 april
Tentaperiod 4, 29 maj - 5 juni 22 maj
Omtentaperiod 3, 7-9 juni 31 maj
Omtentaperiod 4, 14-26 augusti 7 augusti
Examination utanför tentaperiod 5 arbetsdagar innan examinationstillfället

Beställ nedlåsning även om detaljerna inte är klara

Även om inte alla detaljer kring en examination är klara innan sista dag för beställning så går det bra att skicka en beställning och notera att mer information kommer. Tänk bara på att meddela om något ändras.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-25