Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärare berättar: "Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination"

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 29 september 2020

Publicerad 2020-10-01

Viggo Kann beskriver hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta, även i kurser med stora studentgrupper. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

[Videon har initialt enbart automatgenererad undertext men kommer sedan att uppdateras med manuell redigering av undertexter som bättre stämmer överens med innehållet.]

Om webbinariet

Utgångspunkten för webbinariet är kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet. Både teoridelen och problemdelen av tentan i kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet har ersatts av annan examination: ett kamraträttat teoriquiz och två individuella mästarprov. Kursen är obligatorisk i årskurs 3 på datateknikprogrammet och läses av över 200 studenter. Examinationsformen har utvecklats under en lång rad av år och sker denna höst inte till någon del på campus. Bedömningen görs enligt noggrant specificerade bedömningskriterier och examinationen är inpassad i kursen så att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt.

Presentationsinnehållet

Presentationsmaterialet finns i fliken "Attachments" när du är inloggad på KTH Play (logga in längst uppe till höger i KTH Play)

Presentatör: Viggo Kann (EECS, KTH).

Moderator: Fredrik Enoksson (Digitalt lärande).