Till innehåll på sidan

Nytt gränssnitt för rapporter i URKUND

Publicerad 2019-08-30

Från och med den 2:a september har URKUND en ny design av rapportgränssnittet. Sammanfattningen av rapporten är nu är samlad i en översikt som visuellt hjälper dig att identifiera vilka träffar som skulle behöva en närmare granskning.

Förändringen har gjorts för att underlätta för lärare att arbeta med verktyget och rapporter. Ingen funktionalitet är förändrad. Enligt URKUND är målet med den nya designen att lärare ska kunna lägga mindre tid på att gå igenom rapporter och mer tid på att ta tag i de slutsatser som kan dras av resultaten.

URKUND är ett verktyg för plagieringskontroll som finns färdigt att använda i Canvas. Läs mer om . Har du frågor om hur du kan använda URKUND i dina kurser? Kontakta e-learning@kth.se .