Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studenter berättar: "Att studera i pandemitider"

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 20 januari 2021

Publicerad 2021-01-21

Studenter är ingen homogen grupp och upplevelserna av att studera på distans under pandemin skiljer sig åt. Men det gemensamma är ändå att distanseringen är tärande på olika sätt. I detta webbinarie ger studenten Teo Elmfeldt exempel på hur livet som student är just nu och vilka olika undervisningsformer och digitala lösningar som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

[Videon har initialt enbart automatgenererad undertext men kommer sedan att uppdateras med manuell redigering av undertexter som bättre stämmer överens med innehållet.]

Om webbinariet

Studenter ingen homogen grupp

Teo inledde med att redogöra för vilken "typ" av student han är och inte är, för att påminna om att studenter inte är en homogen grupp då det kommer till behov och förutsättningar. KTH-studenters upplevelse av studiesituationen just nu varierar, och inför denna presentation har han sökt efter de olika "röster" och erfarenheter som är viktiga att lyfta fram. Teo är både "vanlig student" och har arbetat med studentinflytande på KTH och har genom sitt nätverk kunnat få fram fler perspektiv såsom: situationen för internationella studenter, studenter med kompensatoriskt stöd, nyantagna studenter osv.

Presentationen gör inte anspråk på att leverera "en sanning" eller att prata om de särskilda utmaningar som oproportionerligt drabbar olika studentgrupper. Men ambitionen är ändå att bredda perspektiven. I sin presentation lyfter alltså Teo viktiga och intressanta aspekter kring distansutbildning och pandemitider och lämnar "något för alla" att ta vidare till den egna verksamheten.

Digitala undervisningsformer som fungerar bra/mindre bra

Teo tar upp exempel på vilka digitala undervisningsformer som fungerar bra och vad som inte fungerar bra med dessa. De som resoneras kring är:

 • Zoomföreläsning
 • Inspelade föreläsningar
 • Svarta tavlan
 • PowerPoint
 • iPad/ritplatta
 • Zoom-tenta
 • Open book
 • Salstenta

Vi får även exempel på "vad bra kurser gör rätt", exempelvis:

 • Inlämningsuppgifter i par/smågrupper värdefullt både för kontinuerlig examination och för att få ett sammanhang för kursen.
 • Olika inlärningsmetoder.
 • Har du en PPT, publicera den!
 • Testa att transkribera filmer. Publicera texten även fristående från videon!
 • Kortare videosegment så det lätt går att hitta tillbaka när en undrar något.
 • Tydligt när studenter förväntas interagera.
 • Tydligt informationsflöde på Canvas.

"Önskelistan"

Mot slutet får vi också se en "önskelista" på vad som skulle kunna förbättras framöver:

 • Alla kurser ska ha inlämningar, som en explicit bör jobba i par/smågrupper med.
 • Att alla gör sitt bästa för att minimera mängden Zoom-tentor, eventuellt omfånget och längd av dem genom att införa andra moment.
 • Spela in föreläsningar.
 • Publicera föreläsningsmaterial.

Presentatör

Teo Elmfeldt, student på masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik. Han har även jobbat aktivt med studentinflytande på KTH under de senaste två åren.

​Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet finns i anslutning till filmen när du är inloggad på KTH Play (logga in längst uppe till höger i KTH Play)

Här finns presentationen i Google docs .