Till innehåll på sidan

Omstrukturering för framtidens utmaningar: Farkostteknikprogram i ny tappning

Portrait of Carlos Casanueva
Carlos Casanueva, Foto: privat
Publicerad 2024-01-29

Farkostteknik vid KTH är mer än ett fordons- och transportmedelsprogram. Utbildningen förbereder studenter för att möta och hantera framtidens samhällsutmaningar, vilket kräver en översyn av programmets nuvarande innehåll.

Civilingenjörsprogrammet i farkostteknik vid KTH genomgår en viktig omstrukturering. Programmet är unikt i Sverige och öppnar dörrar för karriärer inom utveckling och forskning av transportmedel som tåg, bilar, flygplan, fartyg och rymdfarkoster. Med fokus på framtiden syftar utbildningen till att skapa lösningar för resurseffektiva fordon och hållbara transportsystem.

Som en del av KTH:s förändringsprogram "Framtidens utbildning", leder programansvarig Carlos Casanueva  ett projekt  som syftar till att utforska möjligheterna för utveckling av programmet med nya inriktningar och tekniker. Allt detta baserat på diskussioner med olika intressenter och med hänsyn till utbildningens betydande roll i att hantera transportfrågor.

- Farkostteknik kan verka smalt, men blir faktiskt mycket brett när vi ser alla dess samhällskopplingar och dess förmåga att lösa komplexa transportutmaningar. Det är ett högst tvärvetenskapligt ämne som omfattar en mångfald av tekniska discipliner såsom dynamik, strömningsmekanik, elektroteknik, hållfasthetslära och reglerteknik m.fl., säger Carlos.

Samlade erfarenheter

grupp av människor på workshop
Programmets intressenter bidrog med viktiga perspektiv till utvecklingen av framtidens utbildning i farkostteknik.

En nyligen genomförd workshop blev en viktig milstolpe i insamlingen av värdefulla insikter och synpunkter. Programmets intressenter diskuterade programmets kärna och hur det kan utvecklas för att eventuellt omfatta nya kurs som är relevanta för både dagens och morgondagens samhälle. Deltagarna betonade behovet av ett utökat systemperspektiv och integration av tvärvetenskapliga aspekter såsom sociala och miljömässiga faktorer.

Att skapa rätt kultur och lära av tidigare, mindre framgångsrika förändringsprojekt, har också varit en viktig del av processen.

-Vi har lagt mycket tid på att skapa en bra miljö och mentalitet inom vår programgrupp och bland lärarna. Vi har studerat tidigare förändringsprocesser i andra program, som misslyckats och återgått till sina ursprungliga former, för att kunna dra lärdomar och göra ändringar inom vårt program hållbara för både lärarna och administration. 

Stort studentengagemang

Studenterna, som har en central roll i projektet uttryckt en önskan om att lära sig metoder som är direkt tillämpliga i arbetslivet. De efterfrågar förmågan att lösa öppna, komplexa problem och uppskattar samarbete i tvärvetenskapliga team.

Enligt Carlos är studenternas engagemang och återkoppling en nyckelfaktor i programmets omstrukturering. Ett bra exempel är sektionens aktiva intresse i frågan. 

-Studentsektionen för farkostteknik har genomfört en studie för att utforska uppfattningen av programmet bland externa grupper. Genom att intervjua både alumner och gymnasieelever har de lyckats belysa hur bilden av farkostteknik utvecklas och förändras under hela studentresan. 

Vad är nästa steg?

- Vi vill engagera alla våra intressenter för en stark och bred förankring genom hela processen. I år ska vi bjuda in industrin för att säkerställa att programmets innehåll motsvara arbetsmarknadens krav. Först därefter börjar vi den konkreta programplaneringen och utvecklingen av nya kurser. Målet är att lansera en pilot av det omstrukturerade programmet till KTH:s 200-årsjubileum 2027.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-29