Till innehåll på sidan

Vad säger rektor om förändring och Framtidens utbildning?

Anders Söderholms inledningstal från KTH SoTL-konferensen 2023

Publicerad 2023-03-28

KTH:s rektor Anders Söderholm talar i detta introduktionstal på KTH SoTL 2023-konferensen om vad vi behöver reflektera över och vidta för åtgärder för framtidens utbildning.

Se transkription av presentationen längre ned.

Rektor om förändringsprogrammet Framtidens utbildning

"Vi vet inte hur framtiden ser ut, det är ju det som är den inneboende egenskapen i framtiden. Men vi har alla ett ansvar att faktiskt fundera och försöka vara med att skapa goda förutsättningar för framtidens utbildning."

" Det är för studenternas utbildning och för deras framtid som vi gör detta. Det är utmanande att göra allt det här och att sjösätta det här programmet just nu. När vi dessutom har en ekonomi som är lite ansträngd med stora kostnadsökningar. Men samtidigt så är det nu som vi måste göra det här och jag hoppas vi kan kombinera behovet av förändring som trycket via ekonomi och lokalkostnader har skapat för att också få ett utvecklings tryck i organisationen i samband med det. Och vi gör det inte för att vi måste som sagt var eller för att någon annan dikterar villkoren. Vi gör det för att vi vill att vi ska bli bättre och att våra studenter ska få en bra förberedelse för sin framtida yrkeskarriär."

Rektors tal med tidsangivelser

I sitt tal lyfter Anders vissa principer:

  • Principen (2) Förmåga att hantera omedgörliga problem för en hållbar samhällsutveckling – önskan om att vi blir ledande i problembaserat lärande. (2.33)
  • Principen (5) Öppna experimentella miljöer – risken med krockkudden och möjligheterna med programmet. (4.43)
  • Principen (6) Livfullt campus – en fråga vars låda vi just öppnat och nosat på innehållet. (07.40)
  • Principen (13) Integrerat livslångt lärande – kanske upphov till största förändringstrycket. (9.49)

Se videon i KTH Play: Rektor Anders Söderholm om Framtidens utbildning på KTH SoTL-konferens 2023

Rektors tal med transkription

Ändra språk (svenska/engelska) genom att trycka på ikonen "CC" i videomenyn.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-28