Till innehåll på sidan

Nyheter – Framtidens utbildning

 • SCI:s projekt 2023 för Framtidens utbildning

  Illustration av studenter anslutna till en maskin med kablar. Maskinen ser ut som en kvarn.
  Lärarna på SCI-skolan har alltid varit kreativa med att hitta nya pedagogiska metoder. Detta är ett av många exempel :-)
  Publicerad 2023-05-03

  Under våren har vi tillsammans med studierektorer och programansvariga diskuterat idéer om utvecklingsprojekt som kan starta 2023 som en del av utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning. I denna för...

  Läs artikeln
 • Inspiration, samarbete och samsyn satte tonen för programmets första projektinternat

  Ordmoln. Orden skrivs ut under rubriken "Deltagarnas förväntningar på dagen" sist i artikeln.
  Publicerad 2023-04-17

  Programledningen för Framtidens utbildning hade bjudit in KTH:s ledningsgrupp och skolornas grundutbildningsansvariga (GA) och vice GA för att diskutera förslag på projekt som utvecklar KTH:s utbildni...

  Läs artikeln
 • Vad säger rektor om förändring och Framtidens utbildning?

  Publicerad 2023-03-28

  KTH:s rektor Anders Söderholm talar i detta introduktionstal på KTH SoTL 2023-konferensen om vad vi behöver reflektera över och vidta för åtgärder för framtidens utbildning.

  Läs artikeln
 • Att nytänka sig genom krisen

  Gruppfoto av två kvinnor och tre män som ler.
  Från vänster till höger: Joakim Lilliesköld, programledare för Framtidens utbildning, Sofie Kim, programkommunikatör, Linda Barman, institutionen för lärande och moderator under årets konferens, Johan Flid Fridell, poddvärd för "Fikasnack om framtidens utbildning", Per Fagrell, programkoordinator.
  Publicerad 2023-03-15

  Att driva ett stort förändringsprogram kring KTH:s utbildningar i skuggan av åtstramningar och höga lokalkostnader väcker kanske en del frågor. Svaret tycks dock vara att i kristider är det just framå...

  Läs artikeln
 • Framtidens utbildning - hur ser den ut?

  Tre personer på en balkong.
  Joakim Lilliesköld, Filip Axelsson och Anna Burvall med olika perspektiv på framtidens utbildning på KTH.
  Publicerad 2023-02-28

  Hur ser KTH:s utbildning ut om tio år? Hur blir utbildningar än mer relevanta och står sig i den globala konkurrensen? Finns det ett före och efter pandemin i fråga om nya sätt att undervisa och exami...

  Läs artikeln
 • Per Fagrell om sin roll som programkoordinator

  Porträttfoto: Per Fagrell
  Publicerad 2023-02-03

  Sedan årsskiftet är det klart att Per Fagrell, i rollen som programkoordinator och tillsammans med en programkommunikatör, ska stödja programledningen för Framtidens utbildning. Här svarar Per på någr...

  Läs artikeln
 • Framtidens utbildning vid skolan för teknikvetenskap 

  Foto: studenter inne på borggården till KTH:s huvudbyggnad under blå himmel med vita moln.
  Publicerad 2022-12-16

  Under det senaste året har arbetet med förändringsprogrammet Framtidens utbildning vid KTH diskuterats på olika nivåer, t.ex. vid SCI-skolans fakultetsfrukost och skolkollegiet. För närvarande pågår d...

  Läs artikeln
 • Se programledningens första presentation på Storträffen hösten 2022

  Publicerad 2022-11-18

  "Ett smörgåsbord att organisera oss kring" sa Joakim Lilliesköld om ramverksprinciperna för Framtidens utbildning under höstens Storträff. Joakim, som tillsammans med Anna Jerbrant och Gunnar Tibert u...

  Läs artikeln
 • Principer för KTH:s utbildning på plats

  Tre ungdomar framför en stor bildskärm som visar en virtuell person.
  Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)
  Publicerad 2022-06-22

  Hur ska KTH:s utbildningar fortsätta vara relevanta och attraktiva i en allt hårdare konkurrens? Det är en av frågorna i det omfattande utvecklingsarbetet för Framtidens utbildning som utbildningsnämn...

  Läs artikeln