Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Program för extern finansering

Med stöd från gruppen Internationella relationer kan KTH söka medel för olika former av internationell verksamhet, främst inom utbildning. KTH leder och deltar i ett mycket stort antal internationella utbildnings- och forskningsprojekt som möjliggjorts genom finansiering från bland annat EU, Sida, STINT och Nordiska ministerrådet. Under respektive program finns mer information om aktuella utlysningar av medel samt praktisk information om ansökan.

Finansieringsprogram

Organisation Program Finansierar
EU Erasmus+ Mobilitet, strategiska partnerskap, gemensamma masterprogram, kunskapsallianser och kapacitetsuppbyggnad.
Sida   Kapacitetsuppbyggnad riktad mot utvalda regioner.
Sida Studentprojekt och handledarresor i definierade utvecklingsländer.
Sida Planeringsresor, lärarutbyte, studentutbyte och utvärderingsresor som del i samarbete med universitet i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.
STINT Fler program Internationella projekt mot specifika regioner, gemensamma program samt initieringsbidrag för projekt.
Svenska institutet   Internationella projekt främst riktade mot Östersjöregionen med omnejd.