Till innehåll på sidan

Program för extern finansering

Med stöd från gruppen Internationella relationer kan KTH söka medel för olika former av internationell verksamhet, främst inom utbildning. KTH leder och deltar i ett mycket stort antal internationella utbildnings- och forskningsprojekt som möjliggjorts genom finansiering från bland annat EU, Sida, STINT och Nordiska ministerrådet. Under respektive program finns mer information om aktuella utlysningar av medel samt praktisk information om ansökan.

Finansieringsprogram

Organisation Program Finansierar
EU Erasmus+ Mobilitet, strategiska partnerskap, gemensamma masterprogram, kunskapsallianser och kapacitetsuppbyggnad.
Sida   Kapacitetsuppbyggnad riktad mot utvalda regioner.
Sida Studentprojekt och handledarresor i definierade utvecklingsländer.
Sida Linnaeus-Palme Planeringsresor, lärarutbyte, studentutbyte och utvärderingsresor som del i samarbete med universitet i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.
Nordiska ministerrådet Fler program Gemensamma masterprogram för nordiska universitet och nordisk-ryska samarbetsprogram. Programmet Nordforsk finansierar nordiska samarbeten inom forskning och programmet Nordplus stöder mobilitet, gemensamma program, projekt och nätverksaktiviteter.
STINT Fler program Internationella projekt mot specifika regioner, gemensamma program samt initieringsbidrag för projekt.
Svenska institutet   Internationella projekt främst riktade mot Östersjöregionen med omnejd.
Innehållsansvarig:Karin Knutsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-11