Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

STINT

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har i uppgift att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. STINT erbjuder ett antal bidrag och stipendieprogram där KTH kan söka finansiering för olika former av internationella aktiviteter inom utbildning och forskning.

Programmen har avsikten att täcka upp de olika behov som finns från initiering av internationella projekt, via fyraåriga internationella samarbeten på institutionsnivå, till strategisk internationalisering på lärosätesnivå. Ansökan kan göras av KTH-personal direkt till STINT på alla program med undantag för "Strategic Grants for Internationalization" och "Teaching Sabbatical". Stöd i ansökningsprocessen erbjuds.

Bidrag och stipendieprogram från STINT

Strategic Grants for Internationalization

Högre utbildning och forskning befinner sig i en mycket dynamisk tid och det innebär nya möjligheter och utmaningar samt stora krav på tydliga mål och strategier för internationalisering vid lärosätena. Med Strategic Grants for Internationalisation vill STINT bidra till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå. Programmet riktar sig till lärosätesledningen. Ansökan ska omfatta strategiskt angelägna internationaliseringsinsatser som samtidigt tar tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engagemang vid respektive lärosäte. Ansökan måste framläggas av Rektor.

Mer information och ansökan hos STINT

STINT International Postdoc

This programme aims to enhance the quality of Swedish research and higher education by enabling researchers who have recently obtained their doctorates to spend time at a host institution abroad. Postdoctoral researchers are thereby given the opportunity to experience different research environments, become more independent, and expand their international networks.

The programme is open to researchers who have obtained their doctorates from Swedish higher education institutions no longer than two years before the application deadline, or who are scheduled to graduate within a year of the application deadline.

The postdoctoral stay must offer a researcher new experience at an institution in a country outside the EU/EFTA (incl. the United Kingdom). The grant holder may not hold a university degree from or be a citizen of the host country.

The STINT International Postdoc is a personal grant of SEK 1,000,000 for a postdoctoral stay abroad at least a year in duration. A family allowance of SEK 100,000 may be added for up to two family members, up to a maximum total grant of SEK 1.2 million.

The project must commence within a year of the application deadline and at the earliest on 1 July. The postdoctoral stay must be continuous and cannot be divided into several shorter periods.

www.stint.se/en/program/stint-international-postdoc/

Teaching Sabbatical

STINT:s program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge svenska universitets­- och högskolelärare internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas. Med stipendieprogrammet vill STINT markera att akademiska lärare behöver internationella förebilder och erfarenheter.

Deltagande lärare vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti - december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching"). STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. KTH inbjuds att nominera två kandidater vid varje utlysning. STINT:s mål är att utfärda minst 10 stipendier årligen.

Beslut om KTH:s nomineringar tas av Vicerektor för Utbildning efter förslag från avdelningschef/prefekt. Förslag på kandidater görs senast 31 augusti genom att skicka ifyllt Ansökningsformulär för STINT Teaching Sabbaticals (docx 1,2 MB)  till bassamk@kth.se .

Mer information