Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Svenska Institutet

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. SI arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.

Samarbete med utvecklingsländer är en viktig och omfattande del av SI’s uppdrag. Fokus ligger på kompetensutveckling, för individer som har potential att bidra till utveckling inom demokrati och rättigheter. Genom att koppla dem till svenska aktörer på området, skapas relationer som är av ömsesidig nytta.

SI erbjuder stöd för projekt samarbete som involverar svenska aktörer och partner organisationer från länder i Östersjöregionen.

Under kommande 12 månader SI planerar att stödja 3 program med olika fokus och olika krav på deltagande organisationer.

Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Detta program riktar sig mot universitet och högskolor i Östersjöregionen, Ryssland eller EU:s östliga partnerskap. Svenska lärosäten kan söka bidrag för projekt som syftar till kapacitetsutveckling inom internationalisering, antingen inom nya eller etablerade samarbeten.

Ansökan öppen från 1 jun 2021, sista ansöknings dag 30 september 2021, mer information finns på SI hemsida .

Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen

Programmet erbjuder stöd till Svenska organisationer som deltar i ett EU-finansierat projekt och vill involvera partner organisationer från Östersjöregionen i projekt aktiviteter. Det ursprungliga projektet kan vara finansierat inom rammen av de EU program som Horizon Europé eller Erasmus+ samt Strukturella fonder (INTERREG).

Ansökan öppnar 1 januari 2022, mer information finns på SI hemsida

Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Programmet erbjuder stöd till Svenska organisationer som starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Projektkonsortiet är öppet för representanter från olika sektorer – industri, offentlig sektor, akademiska institutioner samtcivilsamhälles organisationer och projektet ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen

Ansökan öppnar under hösten 2021, mer information kommer att finns på SI hemsida

Ansökan till alla 3 program sker via SI online ansöknings system. Man ska följa noga anvisningar som finns på respektive program websidan. Det finns vissa skillnader vad gäller administrativa krav för varje program – läs igenom kraven innan arbetet med ansökan börjar.

Ansökan ska vara förankrat på institutions nivå, underskrift från prefekten krävs.