Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nedlåst examination i datorsal, information för administratörer

Tentor i december 2022 och januari 2023

Publicerad 2022-12-08

Lösningen för examination i datorsal med nedlåsning är nu i förvaltning. Inför tentaperioderna i december och januari kan du som administrativt stöd för examination i datorsal läsa om vad som är viktigt att tänka på. Till exempel har rutinen för kontroll av datorsalar ändrats.

Examination i datorsal nu i förvaltning

Projektet för att utveckla examination i datorsal är nu avslutat och har gått över i förvaltning. Den övergripande lösningen förvaltas av E-lärande. Har du frågor eller återkoppling kring lösningen för examination i datorsal kan du mejla e-learning@kth.se .

Information om examination i datorsal

På intranätet finns information om hur examination i datorsal fungerar och vad olika roller behöver tänka på.

Beställning av nedlåsning sker fortsatt till IT-support

Om en kurs ska genomföra examination i datorsal ska en administratör beställa nedlåsning genom att maila it-support@kth.se  och meddela datum, salar och skrivtid.

Glöm inte avbeställa nedlåsning om en sal inte ska användas

Om det visar sig att en sal inte kommer behövas så önskar vi att ni meddelar oss detta så att salen inte blir nedlåst. Det är bättre att datorsalen kan användas till annat. Avbeställning görs enklast genom att svara i samma ärende som beställningen.

Tentafunka beställer nedlåsning för sina salar

För studenter som har stöd från Funka så ordnar Tentafunka med datorsal i de flesta fall. Då bokar Tentafunka nedlåsning på samma sätt som skolorna gör. På  står det vilka koder som Tentafunka sköter helt själva och vilka som behöver ytterligare samordning mellan skolorna och Tentafunka.

Rutin för kontroll av datorsalar

IT-support har en lista på alla examinationer i datorsal. Datorsalar kontrolleras inför examinationen och IT-support återkopplar till den som beställt nedlåsning i en sal om det är något större fel som inte kommer att kunna åtgärdas innan examinationstillfället. Du behöver alltså inte göra något för att få kontroll av datorsalen så länge nedlåsning är beställd.

Rutinen är ny sedan december 2022 och ersätter den som gällde tidigare.

Viktigt att boka salar med buffert

Även om datorsalarna kontrolleras går det aldrig att garantera att alla datorer fungerar felfritt vid examinationstillfället. Boka därför alltid salar så att det finns några extra datorer tillgängliga.

Ring IT-support vid problem under examination

Om det uppstår problem under examination är det bäst att ringa till IT-support på 08 790 6600. Var noga med att säga att det är en pågående examination. IT-support försöker hjälpa till så fort det går, men om det är många examinationer igång samtidigt kan det ta lite extra tid då resurserna är begränsade.

Kontaktvägar och öppettider IT-support

Tips för att examination i datorsal ska gå smidigt

Här finns några tips på hur ni kan göra för att få en smidigare examination i datorsal.

Glöm inte ordna med passerkort

I dagsläget låses inte datorsalar upp automatiskt vid examination i datorsal. Glöm inte att ordna med accesser för tentavakter och övriga inblandade.

Kontrollera tidsinställningar extra noga om Möbius används

Om en examination använder Möbius är det extra viktigt att se över tidsinställningarna för studenter med förlängd skrivtid. Påminn examinatorn om att kontrollera detta. För hjälp kontakta it-support@kth.se .

Video som förklarar tidsinställningar för Möbius (Engelska, KTH Play)

Ha koll på de vanligaste problemen och lösningarna på dem

Vi har listat de vanligaste problemen och lösningarna på dem. Se till att de som jobbar med tentan vet om att listan finns och har bekantat sig med den innan.

Kolla att datorerna startat upp ordentligt vid ankomst till salen

De som är i salen innan tentan börjar bör ta en tur runt och kolla att alla datorer är igång och fungerar, för att upptäcka tidigt om något är fel. Datorerna kommer att startas upp med Safe Exam Browser runt 10 minuter innan skrivtidens början och visa sidan "KTH Exam Login".

Datorskärm med SEB startat på en sida med KTH logga och rubriken "KTH Exam Login"