Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gratis fortsättningskurser våren 2023 vid KI för KTH lärare

Publicerad 2022-11-10

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Stockholm trio fortsättningskurser i högskolepedagogik

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Plats kvar i Karolinska Institutet fortsättningskurser våren 2023

Just nu så finns det 3 kurser för dig som är lärare som du kan anmäla dig på inför våren från KI

Summative bedömning

Kursens mål är att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Läs mer och anmäl dig till kursen här

Formativ bedömning

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Läs mer och anmäl dig till kursen här

Pedagogik för forskarhandledare

Kursen syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen.

Läs mer och anmäl dig till kursen här