Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdaterat namnformat på kursrum den 15 december

Publicerad 2022-12-14

Den 15 december genomförs en ändring i hur kursrum namnges i Canvas. Efter önskemål från användare inkluderar vi nu kortnamnet från Kopps i namnet för att göra det enklare att särskilja olika kurstillfällen. Ändringen påverkar Canvasrum för kurser som gavs från hösten 2021 och framåt.

DD1310 HT22 (51462) Programmeringsteknik
Kursrum med det gamla formatet
DD1310 HT22 Programmeringsteknik (COPEN+MATD)
Kursrum med det nya formatet

Den 15 december ändras namnformatet på kursrum i Canvas. Efter återkoppling från användare så ändras formatet för att göra det lättare att särskilja kurstillfällen. Kursrum kommer efter ändringen ha namn på följande format:

[Kurskod] [Termin] [Kursnamn] ([Kortnamn eller tillfälleskod])

I bilderna här intill finns ett exempel på hur ett kursrum kan se ut före och efter ändringen. 

Kortnamn i Kopps inkluderas för att särskilja kurstillfällen

Kortnamnet i Kopps används ofta för att ange vilka studentgrupper som ett kurstillfälle riktar sig till. Nu hämtas den informationen till namnen på kursrum i Canvas så att det ska bli lättare att särskilja kursrum när en kurs har flera parallella kurstillfällen. Alltså går det att påverka en del av namnet på ett kursrum genom att ändra i fältet för kortnamn i Kopps. Kontakta kopps@kth.se  om du har frågor om hur du ändrar kortnamnet.

Tillfälleskod används om kortnamn inte finns

Om kurstillfället inte har ett kortnamn visas istället tillfälleskoden precis som det gjort sedan den förra uppdateringen av kursrumsnamn .

Ändringen berör kursrum från HT21 och framåt

Ändringen som genomförs den 15 december kommer endast att påverka kursrum för kurstillfällen från höstterminen 2021 och framåt. Vi planerar även att ändra namnen på äldre kursrum. Detta kräver dock mer tekniskt arbete och det är inte bestämt när det kommer att ske. 

Hopslagna kursrum påverkas inte

Kursrum som är hopslagna av flera kurstillfällen påverkas inte av ändringen eftersom de är manuellt namngivna. 

Examinationsrumsnamn kan i dagsläget inte ändras

Ambitionen är att även examinationsrum ska kunna särskiljas bättre, men i dagsläget går det inte att hämta relevant information till Canvas. Hanteringen av examinationsrum kommer ses över och förhoppningen är att det ska gå att få in aktivitetstillfällesnamn från Ladok i namnen på examinationsrum.