Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Per Fagrell om sin roll som programkoordinator

Förändringsprogrammet Framtidens utbildning på KTH

Porträttfoto: Per Fagrell
Publicerad 2023-02-03

Sedan årsskiftet är det klart att Per Fagrell, i rollen som programkoordinator och tillsammans med en programkommunikatör, ska stödja programledningen för Framtidens utbildning. Här svarar Per på några frågor om sig själv och programmet.

Citat

"Det är inte ofta ett lärosäte försöker ta ett större grepp kring sina utbildningar och det känns väldigt spännande att få chansen att vara delaktig i det arbetet."

Per om varför han ser fram emot arbetet med Framtidens utbildning

Vad ingår det för uppdrag i din roll?

Jag ska stödja och koordinera arbetet med Framtidens utbildning. Än så länge är det svårt att säga exakt vad det kommer innebära, men jag tror att jag bland annat ska bidra med att ta fram kunskapsunderlag, med metodstöd, metodutveckling och kunskapsdelning och med att koordinera det utvecklingsarbete som sker på skolorna, i utbildningsprogram och i verksamhetsstödet.

Vad har du gjort på KTH tidigare?

Trots att jag bara varit anställd på KTH sen hösten 2020 så har jag hunnit med lite olika saker här på KTH, även innan jag blev anställd. Jag jobbade till exempel i början av 2000-talet på en branschorganisation inom kemi- och läkemedelsindustrin och jag var ansvarig för att ta emot keminollan på deras första dag på KTH. Vi bjöd på middag och anlitade några kemialumner som berättade om sin tid på KTH och vad de gjort efter examen. En uppskattad aktivitet som jag höll på med i åtta år.

Sen var jag extern ledamot i KTH:s fakultetsråd en period och lärde mig oerhört mycket om KTH som organisation. Därefter blev jag industridoktorand på gamla ECE*-skolan (nu ITM) och höll på med det på halvtid parallellt med mitt vanliga jobb på Teknikföretagen. Jag blev klar sommaren 2020 och då sökte jag en tjänst som postdoc knuten till ITM Lärande. Tänkte att jag nån gång i livet skulle få ha lyxen att koncentrera mig på bara en sak. Det gick sådär. Efter knappt ett år anställdes jag som verksamhetsansvarig för de strategiska partnerskapen på KTH och det har jag hållit på med fram till nu. Nu under våren 2023 fasar jag gradvis ut de arbetsuppgifterna och ska senast vid midsommar hålla på med Framtidens utbildning på heltid.

Varför ville du jobba med Framtidens utbildning?

Ända sen slutet av 1990-talet har jag jobbat med utveckling av utbildning på olika sätt, men alltid från arbetsgivarnas perspektiv. Och ofta kopplat till frågor som handlar om samverkan på olika sätt; adjungerade professorer, programråd/branschråd, kvalitet och relevans mm. Min avhandling handlade dessutom om utveckling av ingenjörsutbildning. När jag fick frågan strax före jul om jag kunde ta mig an det här uppdraget så var det därför inte mycket att tveka på. Det är inte ofta ett lärosäte försöker ta ett större grepp kring sina utbildningar och det känns väldigt spännande att få chansen att vara delaktig i det arbetet.

Hinner du med något på fritiden också? 

Jodå, jag har två tonåringar som ser till att jag har en del att göra även efter arbetstid. Båda spelar fotboll och jag försöker följa och stötta deras utveckling. För ett par år sen “hjälpte jag till” på sonens träning men bröt handleden av ett skott från en av killarna. Numera håller jag mig till att skjutsa och stå vid sidlinjen. Annars sjunger jag i kör och spelar en del golf på sommarhalvåret. 

Berättat för: Sofie Kim

*ECE-skolan (Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande) var en av de fem skolorna som lades ned när tio skolor blev fem vid omorganisationen 2018.

Programledning för Framtidens utbildning på KTH

Pers bakgrund

  • Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi från Linköpings universitet.
  • Disputerade 2020 på KTH på avhandlingen “Change and inertia in the development of Swedish engineering education – the industrial stakeholder perspective”.
  • Industriell erfarenhet som vibrationsingenjör på ett ABB-företag (numera Siemens Energy).
  • Drygt 20 år i olika bransch- och arbetsgivarorganisationer med forsknings- och utbildningsfrågor, alltid med koppling till företagens kompetensbehov.  

Diverse uppdrag

  • Extern ledamot fakultetsnämnd Stockholms universitet 2006-2011 
  • Extern ledamot fakultetsråd KTH 2011-2015 
  • Högskoleverkets/UKÄ:s nationella referensgrupp för kvalitetsfrågor (i omgångar ca 2010-2015) 
  • Bedömgrupp för kvalitetsutvärdering av ingenjörsutbildningarna 2012-2013 
  • Ledamot i styrelsen för Högskolan i Skövde 2013-2020 
  • Expertroll i diverse statliga utredningar t.ex. SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år.